مرور برچسب

آفات درخت زیتون

عارضه لکه برگی زیتون

بیماری لکه طاووسی زیتون ، لکه چشم پرنده ای یا لکه برگی زیتون یک بیماری مهم در تمام مناطق زیر کشت این محصول است. شدت این بیماری رابطه مستقیمی با افزایش سن درختان داشته و به طور غالب با افزایش سن گیاه شدت اثرگذاری بیماری افزایش می یابد.

پسیل زیتون (عسلک زیتون

پسیل زیتون و یا در اصطلاح عامه عسلک زیتون به نام آفت برفك هم شناخته مي‌شود. در ايران آلودگي شديد آفت در مناطقي از باغات مشاهده مي‌شود كه با توجه به عدم كنترل مطلوب و به موقع در زمان فعاليت، عملكرد درخت كاهش مي‌يابد. پسیل زیتون

آشنایی با انواع آفت ها و بیماری های زیتون

انواع آفت ها و بیماری های زیتون برای کسانی که این درخت را پرورش می.دهند مهم است. زیتون درختی نیمه گرمسیری و بومی.منطقه مدیترانه است. نهال زیتون در صورت محافظت مناسب می.تواند به مدت طولانی تا ۱۰۰۰ سال عمر کند. انواع آفت ها و

بیماری ذغالی زیتون (آنتراکنوز زیتون)

بیماری ذغالی زیتون یا بیماری آنتراکتوز زیتون باعث زردی و سوختگی برگها، ریزش برگها و مرگ سر شاخه ها در فصل پاییز می شود. مهمترین آسیب در هنگام بلوغ میوه ها رخ داده و لکه های تیره و فرورفته در آنها مشاهده می شود که اغلب همراه با تولید

آشنایی با چگونگی کنترل آفت مگس زیتون

آفت مگس زیتون مهمترین آفت زیتون در دنیا بوده و به عنوان یک تهدید جدی در مناطق زیتون‌خیز دنیا به شمار رفته و یکی از آفات چند نسلی اختصاصی درختان زیتون می‌باشد. آفت مگس زیتون برآورد صورت گرفته از میزان خسارت مگس میوه زیتون برابر با ۵
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )