مرور برچسب

آفات اسفناح

آفات و بیماری های گیاه اسفناج

آفات و بیماری های گیاه اسفناج می توانند به گیاه اسفناج صدمه زده و آن را مورد حمله قرار دهند. رایج‌ترین آفات و بیماری های گیاه اسفناج عبارتند از: آنتراکنوز Anthracnose Colletotrichum spp. بوته‌میری و پوسیدگی ریشه Damping off and

آفت مگس مینوز اسفناج

آفت مگس مینوز اسفناج نیز دارای دامنه بسیار وسیعی بوده و تا کنون بیش ازز ۴۰ گونه گیاهی گزارش شده است.این آفت که به آفت مگس چغندر هم معروف هست یکی از آفات مهم اسفناج به شمار می رود. آفت مگس مینوز اسفناج  این آفت در استان‌های خوزستان،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )