مرور برچسب

آزمایش خاک

آزمایش خاک کشاورزی ،مراحل و روش انجام آزمایش آنالیز

آزمایش خاک کشاورزی آزمایش خاک کشاورزی به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند شوری ، درصد سدیم ، املاح آب ، اسیدیته ، ساختار و بافت خاک ، دانه بندی ، کربنات ، بی کربنات ، قلیائیت و گچ و آهک و حضور مواد مغذی تشکیل دهنده خاک می…

انواع خاک کشاورزی و آشنایی با آن ها

انواع خاک کشاورزی انواع خاک کشاورزی وترکیبات آن ها برحسب شرایط ناحیه در مناطق مختلف متفاوت است. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند به خود جذب کنند در درجه ی اول به اندازه ی دانه های خاک بستگی دارد. به عبارتی هرچه دانه های خاک ریز تر باشد،…

مراحل آماده سازی زمین کشاورزی و نکات مهم آن

مراحل آماده سازی زمین کشاورزی برای شروع کار مزرعه آسان نیست. این کار شامل بسیاری از متغیرهایی است که باید برای  مراحل آماده سازی زمین کشاورزی در نظر بگیرید. اینکه چگونه می‌خواهید کشت را شروع کنید، چه چیزی می‌خواهید بکارید، و مزرعه‌تان چقدر…