مرور برچسب

آب کشاورزی

تبدیل آب شور حاصل از نمک زدایی نفت به آب کشاورزی با دستگاه ایرانی

محققان جهاد دانشگاهی در حال طراحی سیستم‌هایی هستند که با نمک زدایی نفت وارد زمین می‌شود و آب شور را به آب قابل تحمل در طبیعت تبدیل می‌کند و راه استفاده‌ای برای منابع کشاورزی باز می‌شود. دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی با…