مرور برچسب

آب آوردگی شکم مرغ های گوشتی

آب آوردگی شکم مرغ های گوشتی یا آسیت

آب آوردگی شکم مرغ ها یا آسیت یکی از بیماری های مشهور در میان جوجه های گوشتی است. آسیت وضعیتی است که برای مرغهای گوشتی که رشد سریع دارند پیش می آید و مایعات آسیت در حفره شکم آنها انباشته می شود. آب آوردگی شکم مرغ ها معضل آسیت به یکی…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )