مرور برچسب

آبیاری گیاه باقلا

گیاه باقلا ،آشنایی با کاشت ،داشت و برداشت آن

گیاه باقلا به دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و جوی، درجه حرارت محیط و خاک قابل کشت باقلا، در مناطق مختلف متغییر است. بهترین زمان کشت زمانی است که گرمای تابستان تمام شده و سرمای زمستان نیز شروع نشده باشد. بنابراین بهترین زمان کشت برای…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )