مرور برچسب

آبیاری گندم

بررسی و آشنایی باکودهای مورد نیاز گندم آبی

اهمیت آشنایی و چگونگی مصرف کودهای مورد نیاز گندم آبی بر کسی پوشیده نیست، اما مهم‌ترین مشکل و معضل مصرف کود، زمان، روش و میزان مصرف کود با توجه به نیاز کشت گندم در مراحل مختلف کشت است. آشنایی با کودهای مورد نیاز گندم آبی برای آشنایی

مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم

مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم در خصوص آبیاری توزیع یکنواخت آب با توجه به مراحل مختلف رشد گندم اهمیت بسیار زیادی دارد.مقدار آب مورد نیاز بستگی به درجه حرارت محیط، روش کاشت، مقدار نزولات جوی، جنس خاک، شوری آب و خاک و رقم کشت شده دارد.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )