مرور برچسب

آبیاری مزارع گندم

مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم

مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم در خصوص آبیاری توزیع یکنواخت آب با توجه به مراحل مختلف رشد گندم اهمیت بسیار زیادی دارد.مقدار آب مورد نیاز بستگی به درجه حرارت محیط، روش کاشت، مقدار نزولات جوی، جنس خاک، شوری آب و خاک و رقم کشت شده دارد.

بیماری زنگ قهوه ای گندم و چگونگی کنترل آن

بیماری زنگ قهوه ای گندم یک بیماری جدی گندم، چاودار، تریتیکاله وبسیاری از گندمیان است که توسط قارچ Puccinia recondita ایجاد می‌شود. پاتوژن روی جو، قدرت پارازیتی ضعیفی دارد، اما یولاف را آلوده نمی‌کند. بیماری زنگ قهوه ای گندم
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )