مرور برچسب

آبیاری زعفران

راه های جلوگیری از سرمازدگی پاییزه زعفران

سرمازدگی پاییزه زعفران یکی از مشکلات عمده کشاورزان می باشد. در گیاه زعفران همه ساله با شروع فصل برداشت گل آن، پدیده سرمازدگی پاییزه زعفران در مزارع اتفاق می‌افتد، که خسارات زیادی را به کشاورز تحمیل می کند. پدیده سرمازدگی پاییزه زعفران

توصیه مصرف کود برای زعفران در مراحل مختلف

کشاورزان با تجربه و دانش، از مصرف کود برای زعفران در مراحل کلیدی رشد زعفران با هدف افزایش هر چه بیشتر عملکرد نهایی بسیار بهره می‌برند. مصرف کود برای زعفران مصرف کود برای زعفران در صورتی که کود با کیفیت در زمان و مقدار مناسب استفاده
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )