مرور رده

گالری آموزشی

امروزه و با پیشرفت تکنولوژیهای نوین آموزشی امر آموزش بسیار ساده شده است . این کار امروزه در حوزه کشاورزی نیز نفوذ کرده و باعث شده تا از همین رهگذر بسیاری از امورات فوق العاده مهم و کلیدی در صنعت دامپروری ،شاخه های مختلف زراعت ،باغبانی و امور مرتبط با گیاهشناسی و گیاهپزشکی جلوه ویژه و خاصی پیدا کند و کارشناسان امر را مجاب کند تا ازین راه بر گسترش امر آموزش همت کنند ، گالری آموزشی کشاورزی نیز بعنوان یکی از بخشهای مهم در مجموعه ثمر به همین امر اختصاص داده شده است .

همراه بازار کشاورزی ثمر نیز با علم بر همین اسلوب و روشها و با محور قرار دادن آموزه های روز دنیا و از بستر شبکه های اجتماعی به گسترش آموزه های استاندارد و بروز یاری رساند ، ما بر این اصل و با محور قرار دادن پستهای آموزشی که اکثرا در قالب ویدئو نیز هستند یاور راهی باشیم که در واقع ثمر آغازگر آن بوده و خواهد بود .

هدف از ایجاد گالری آموزشی کشاورزی

بشدت سعی شده محتوی آموزشی در گالری آموزشی کشاورزی ،ناب و بکر و مورد نیاز کشاورزان ،دامداران و علاقه مندان این حوزه باشد در عین خواسته ما جذاب بودن ،راحت بودن دانلود و با کیفیت بودن این فیلم ها و کلیپهاست ،بسیار خوشنود و خوشحال خواهیم شد که شما ما را نقد کنید چون بشدت معتقدیم نقد صحیح بسیار به پر بار شدن و تکمیل در راهی می انجامد که پیش روی خود قرار داده ایم .
مجموعه ثمر منتظر پیشنهادات ،انتقادات و نظرات شما عزیزان همراه درباره گالری آموزشی کشاورزی و هم در حوزه های دیگر است.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )