گالری آموزشی کشاورزی

گالری آموزشی

گالری آموزشی کشاورزی و رویاهای پیش رو

امروزه و با پیشرفت تکنولوژیهای نوین آموزشی امر آموزش بسیار ساده شده است . این کار امروزه در حوزه کشاورزی نیز نفوذ کرده و باعث شده تا از همین رهگذر بسیاری از امورات فوق العاده مهم و کلیدی در صنعت دامپروری ،شاخه های مختلف زراعت ،باغبانی و امور مرتبط با گیاهشناسی و گیاهپزشکی جلوه ویژه و خاصی پیدا کند و کارشناسان امر را مجاب کند تا ازین راه بر گسترش امر آموزش همت کنند ، گالری آموزشی کشاورزی نیز بعنوان یکی از بخشهای مهم در مجموعه ثمر به همین امر اختصاص داده شده است .

همراه بازار کشاورزی ثمر نیز با علم بر همین اسلوب و روشها و با محور قرار دادن آموزه های روز دنیا و از بستر شبکه های اجتماعی به گسترش آموزه های استاندارد و بروز یاری رساند ، ما بر این اصل و با محور قرار دادن پستهای آموزشی که اکثرا در قالب ویدئو نیز هستند یاور راهی باشیم که در واقع ثمر آغازگر آن بوده و خواهد بود .

هدف از ایجاد گالری آموزشی کشاورزی

بشدت سعی شده محتوی آموزشی در گالری آموزشی کشاورزی ،ناب و بکر و مورد نیاز کشاورزان ،دامداران و علاقه مندان این حوزه باشد در عین خواسته ما جذاب بودن ،راحت بودن دانلود و با کیفیت بودن این فیلم ها و کلیپهاست ،بسیار خوشنود و خوشحال خواهیم شد که شما ما را نقد کنید چون بشدت معتقدیم نقد صحیح بسیار به پر بار شدن و تکمیل در راهی می انجامد که پیش روی خود قرار داده ایم .
مجموعه ثمر منتظر پیشنهادات ،انتقادات و نظرات شما عزیزان همراه درباره گالری آموزشی کشاورزی و هم در حوزه های دیگر است.

گالری آموزشی کشاورزی


ماجرای گوجه های برگشتی

ردیفکار عالی

ریشه دار کردن قلمه بر روی درخت

عملیات مکانیزه برداشت گردو

بازار بی حساب و کتاب توزیع نهاده در کشور

بازار سیاه و سیاستهای ضد تولید در بخش کشاورزی واقعا در دستان کیست ؟

پیوند شکمی یا وصله ای برای مرکبات

قارچ ترافل و تخریب جنگلهای ترافل

نحوه زراعت و کاشت پیاز را اینجا ببینید

کاشت کیوی از طریق بذر

کلیپ آموزشی قلمه گیری از انار

نجات گراز وحشی افتاده در کانال آب

اصلاح سم در اسب و اهمیت آن

آبیاری مکانیزه مزارع ذرت در آمریکا

بیماری تب شیر در گاو شیری


پرورش و باغداری انگور به شیوه ژاپنی

شیوه صحیح تربیت بوته گوجه فرنگی به شیوه داربستی

سیستم ایجاد باغ انگور به شیوه پاچراغی

شخم فوق عمیق

شخم دستی ساده و ابتکاری

مبارزه با کرم گلوگاه انار

ابداع محلی شیوه جدید آبیاری زیر سطحی

سیلوی ذرت و تجربه یک کارشناس

پرورش انگور و تکنولوژیهای ژاپنی

هرس انگور در سیستم داربستی

دامپروری با اعمال شاقه

نحوه انجام پیوند تی در انجیر

سیستم شیردوشی Rotary چرخان

حمل ساده بشکه های سنگین مایعات

پیوند در انگور

برگزاری فستیوال‌های ارزیابی تیپ و نژاد و نتاج برتر

بستن ترک تنه درخت قدیمی

شیردوشی اتوماتیک بزهای سانن شیری

حمام ضد انگل گوسفند

پیوند قاشی دو طرفه