انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان غلات کشور رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان غلات کشور با هدف تأمین امنیت غذایی و استفاده از تمامی پتانسیل‌های مرتبط با تأمین محصولات غذایی و کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور در زنجیره غلات، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوز رسمی گرفت و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.

کاوه زرگران رئیس هیئت مدیره، حسن افراشته‌پور نایب‌رئیس و سیدمحمدرضا مرتضوی، سیداحمد مقدسی و سیدکاظم موسوی فخر و مهدی احمدوند به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان غلات کشور معرفی شده‌اند.

هدف از تشکیل این انجمن تلاش برای تأمین امنیت غذایی و استفاده از تمامی پتانسیل‌های مرتبط با تأمین محصولات غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در زنجیره غلات است.

مطالب مرتبط:

“زنگ زرد ساقه” و راه های مبارزه با این بیماری درغلات

اهمیت جامعه روستایی در تامین امنیت غذایی کشور

گفتنی است تجربه موفق کشورهای دنیا در حوزه عملکرد انجمن‌های تأمین‌کنندگان غلات از جمله دلایل شکل‌گیری این تشکل بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

انجمن صنفی کارفرماییانجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان غلات کشوربازار سیاه نهاده‌های دامیقیمت نهاده های کشاورزیقیمت نهاده‌های دامینهاده های دامینهاده های دامی وارداتینهاده‌های دام و طیورکمبود نهاده های دامی