نهاده های دامی وارداتی در بورس عرضه شود/ اگر فسادی وجود ندارد چرا شفاف سازی نمی کنند؟

با مرغداران و دامداران که صحبت می کنید، از کمبود شدید خوراک دام و طیور و افزایش چند برابری قیمت خبر می دهند. در سوی دیگر، مسئولان از واردات کافی می گویند و این نتاقض در نوع خود بی نظیر است. اما اشکال کار کجاست؟ کارشناسان این حوزه می گویند فساد در توزیع نهاده ها وجود دارد و این فرآیند دچار نقصان عجیبی است. محموله هایی که از گمرک ترخیص می شوند به مقصد نمی رسند. مسیرهای پرپیچ و خمی را می پیمایند که در آن فقط منافع واردکننده و دلالان واسطه تأمین می شود و سر تولیدکنندگان بی کلاه می ماند. تا مجبور شوند از بازار سیاه به چندین برابر قیمت این نهاده ها را بخرند. 

وزارت جهاد گفته است این محموله ها باید ابتدا در سامانه ای به نام بازارگاه ثبت شود و از آنجا مشخص شود که به کدام مرغدار و دامدار بدهند، البته این تصمیم هم به تازگی گرفته شده است ولی باز هم مرغداران می گویند همه محموله های نهاده به بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی منتهی نمی شود.

مطالب مرتبط:
قیمت خرید نهاده ها برای مرغداران و دامداران ۲ برابر قیمت مصوب است
کنجاله سویا ۶۵۰۰ تومان بیش از نرخ مصوب به دست مرغداران می‌رسد.

مشکلات خوراک دام و طیوراز چند ماه اواخر سال گذشته آغاز شد و از ابتدای سال شدت گرفت و از همان موقع الزامی به اینکه واردکنندگان محموله های خود را در این بازارگاه ثبت کنند وجود نداشت و اکنون مرغداران معترضند که چرا وزارت جهاد کشاورزی تصمیم برای توزیع نهاده از طریق بازارگاه را بسیار دیر اعلام کرده. آنها همچنین معتقدند که تصمیم های غلط، اشتباهات محرز و برنامه ریزی های نامناسب در تولید وجود دارد که مجموعه آنها باعث شده مرغدار امروز نتواند خوراک مرغ را تأمین کند و از ادامه تولید پشیمان شده است. 

تولید نهاده های دامیخوراک دام و طیورخوراک دام، طیور و آبزیانقیمت نهاده‌های دامیمواد افزودنی خوراک دامنهاده های دامینهاده های دامی وارداتی