افزایش افسخار گسیخته قیمت کودهای شیمیایی

در این یک هفته اخیر که قیمت کودهای شیمیایی ۴۰۰ الی ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد موضوعی که امنیت غذایی مردم و سفره کشاورزان را به طور مستقیم و بشدت تهدید میکند از سنگ صدا در آمد ولی همانند آقای رییس جمهور کشورمان از آقای کاظم_خاوزای و وزارت عریض و طویل (دقت کنید طویل!!!) جهاد کشاورزی صدا در نیامد .

آقای روحانی ، انگار شما علاوه بر دست گل‌های تمیزی که بر آب میدهید و گل به خودی ها اینبار به آقای وزیر جهاد کشاورزی هم امر به سکوت جهادی کرده اید .

آقای روحانی ، اگر وزیر محترمی که سوگند حمایت از کشاورز را میخورد و مثل آب خوردن اوامر شما رو مطاع است و سکوت مرگبار وزارت …خانه ای خون به جگر کشاورز میکنید .

لطفاً و خواهشا اینبار دیگر جان عزیزتان دست تامین بودجه را از سفره کشاورز کوتاه کنید .
بخدا آقای خاوزای گناه دارد بخدا کشاورزان مظلومند ….. از جیب تارعنکبوت بسته کشاورز … ، بگذارید کما فی السابق همه درد و رنجشان فروش محصولشان باشد .
نکنید اینکار رو آقای خاوازی ، شما به عنوان وزیر از روزی که دستور افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کود شیمیایی را داده اید یک سکوت رسانه ای مرگبار را برای خودتان انتخاب کرده اید و کوچکترین خبری از شما نیست . گفتیم شاید از خجالت روی کشاورزان به اغمای حرفه ای رفته اید و خدایی ناکرده کسالتی چیزی حادثه شده ، یک هفته سکوت شرمگینانه !

اما امروز دیدیم مصاحبه داشته اید انگار
چه مصاحبه جانانه ای ، گفتیم الان همه ناگفته های اخیرتان درباره افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی را بازگو کرده اید ، اما ….
کشاورزی قراردادی ؟؟؟ کشاورزی قراردادی با کدام حمایت ، کدام کشک و کدام ….
چی رو از کی میخواهید طلب کنید ، بقول اون هنرپیشه ای که می‌گفت ، شما جیب …. حمایتتان پیش کش

ای خدا کی میشه حمایت مسئولان از کشاورزان تمام بشه ما ببینیم اگر از ما حمایت نکنند چی میشه .
مسئولان محترم بخصوص وزیر محترم شما خودتان بخشی از مشکل هستید لطفا ….
تو خود حجاب خودی ای حافظ از میان برخیز !
مجید ضیایی پرور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.