چرا کلات کردن یا کلات کود بهتر است؟

0

کلات کردن یا کلات کود یک روند ساده و طبیعی است، جایی که فلزات با ترکیبات آلی بهم می پیوندند. وقتی سلول های گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسیدسیتریک، اسید مالونیک، اسید هومیک و آمینواسید به شکل کلات شده در می آیند. کلات مانع ایجاد فعل و انفعال داخلی بین مواد مغذی با یکدیگر می شود ولی باعث ایجاد فعل و انفعال داخلی  با دیگر پیوند هایی در خاک می شود.

نقش کلات کردن یا کلات کود در گیاهان

کلات کردن یا کلات کود نقش  خیلی مهمی در سیستم بیولوژیک (حیاتی) گیاه، بازی می کند. کلات بر اساس فرم پیوند با مواد مغذی فلزی، به جای دیگر یون های غیر ضروری، مانع از دست دادن مواد مغذی در خاک می شود. آنها همچنین همانند حاملین فلزات موثر و مواد جدا شده به مواد مغذی اجازه می دهند که آزادانه داخل گیاه حرکت کنند. در محصول AMP ما به سادگی مزیت این روند طبیعی را گنجانده ایم.

کلات کردن یا کلات کود

چرا کلات کردن یا کلات کود بهتر است؟

دسترسی به مواد مغذی را زیاد می کند. مواد مغذی در یک فرم آلی برای جذب گیاه آماده است. آلی بودن مواد مغذی کلات شده، به آن اجازه نفوذ به داخل برگ از میان لایه بیرونی برگ را می دهد. کلات، مواد مغذی را به وسیله فرم ترکیبات مواد (فلزی) آلی ، یک باره در برگ آزاد می کند. کلات، مانع واکنش بین مواد مغذی و یون ها ( معمولا در  PHبالای خاک) می شود تا به شکل مواد غیر محلول در نیایند. مواد مغذی همراه (محصور شده) با مولکول های آلی ، از گیاه در مقابل رسوب شدن مواد، محافظت می کند.

دسترسی به مواد مغذی را زیاد می کند

مواد مغذی در یک فرم آلی برای جذب گیاه آماده است. آلی بودن مواد مغذی کلات شده، به آن اجازه نفوذ به داخل برگ از میان لایه بیرونی برگ را می دهد. کلات، مواد مغذی را به وسیله فرم ترکیبات مواد (فلزی) آلی ، یک باره در برگ آزاد می کند.

کلات، مانع واکنش بین مواد مغذی و یون ها ( معمولا در  PHبالای خاک) می شود تا به شکل مواد غیر محلول در نیایند. مواد مغذی همراه (محصور شده) با مولکول های آلی ، از گیاه در مقابل رسوب شدن مواد، محافظت می کند.

سایر مطالب:

کودکلات مس چیست ، ویژگی و کاربرد آن در کشاورزی

مزایای کود ماهی برای گیاهان

تحرک مواد مغذی را زیاد می کند

کلات پویایی مواد مغذی در خاک را افزایش می دهد و به مقدار های حجیم مواد فلزی ، برای آنکه در یک فرم قابل تحرک و یک جنبش آزادانه در ریشه باقی بمانند کمک می کند.

کود کلات شده در آب قابل حل می باشد

مانع از شسته شدن مواد می شود

یون های فلزی کلات شده پایدارتر از یون های آزاد هستند.

توقف رشد پاتوژنی گیاه

میکروارگانیسم هایی را که سبب ایجاد بیماری در گیاه می شوند را پاتوژن گویند. بعضی از عوامل کلات امکان دارد رشد پاتوژنی گیاه را متوقف کنند، از طریق سلب کردن یون و کمک به رشد گیاه

ترکیب کلات شیمیایی به عنوان یک آلاینده

  EDTA به عنوان یک آلاینده عالی مزمن، شناخته شده است و کیفیت محیط  را به دلیل باقی ماندن، پایین می آورد و این در یک محدوده وسیع انتقال پیدا کرده است. بطوریکه در بافت بدن انسان و حیوان  انباشته شده و در سلامت انسان و محیط ایجاد نگرانی کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )