سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک که در ایران به کلروز آهن هم معروف است در بسیاری از باغهای سیب، گلابی و به که خاک آن ها قلیایی است و حاوی مقدار زیادی کربنات کلسیم است شیوع دارد.

سبزردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

نشانه های بیماری سبززردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن

بارزترین نشانه سبززردی آهن، رنگ پریدگی و زردی برگهاست، بدین ترتیب که بخشهایی از پهنک برگ در بین رگبرگها زرد می شود، ولی رگبرگها تا مدتی همچنان سبز باقی می مانندو در مراحل بعدی رگبرگها هم زرد و سرانجام بافت مردگی در حاشیه برگها پیدا می شود. برگهای زر شده کوچک تر و نازک تر از برگهای سالم هستند.

سبزردی نخست در برگهای جوان دیده می شود علت این واقعه، تمرکز ۸۰ درصد آهن در کلروپلاست موجود است و در برگ های جوان میزان کلروپلاست پایین است بنابراین زودتر زرد می شوند.

سبزردی (کلروز) گیاه براثر کمبود آهن در خاک

عامل بیماری

سبززردی آهن بر اثر جذب آهن در گیاه بروز میکند، کمبود واقعی مقدار آهن در خاک، بالا بودن پی اچ خاک، وجود بی کربنات ها و کربنات های کلسیم زیاد در خاک یا آب آبیاری ممکت است از عوامل کمی جذب آهن در درخت باشد. بی کربنات های موجود در خاک، کمبود آهن را القا می کنند و آهن نمیتواند در دسترس ریشه قرار گیرد. برگ درختانی  که کمبود آهن در آن ها براثر القای بی کربنات ها ایجاد شده باشد اغلب زرد متمایل به سفید، در صورتی که برگ درختانی که کمبود در انها معلول کمی آهن و یا نبود آن در خاک باشد سبزرد می شوند. بیشتر گیاهان به غلظت ۸ تا ۱۰ مول آهن در محلول خاک نیاز دارند، چنین  غلظتی از آهن فقط در پی اچ ۶٫۵  یا کمتر میسر می شود.

مبارزه

۱- برای مبارزه می توان از ترکیبات کلاتی اهن استفاده کرد. سکوئسترین آهن ۱۳۸ گرانول؛ بهترین نتیجه را در خاکهای ایران داده است مقدار مصرف این کود برای هر درخت حدود ۵۰ تا ۱۰۰ گرم بسته به اندازه و شدت زردی دارد. این مقدار کود به تنهایی یا مخلوط شده با ماسه در سطح خاک زیر سایه انداز درخت به صورت یکنواخت می پاشند و آن را بلافاصله با شخم زیر خاک می برند. یک یا دو هفته پس از استفاده برگ ها مجددا سبز و شاد می شوند

۲- افزودن مواد آلی به خاک می تواند از سبزردی جلوگیری کند افزایش ۲۰ تا ۳۰ تن کود دامی در هکتار به خوبی کمبود آهن را برطرف می کند و در واقع قابلیت جذب آهن را افزایش می دهد.

۳-  افزایش اسید از جمله اسیدسولفوریک که به طور موضعی به خاک باعث خنثی شدن آهک می شوند بررسی های انجام شده نشان می دهند که اگر آهک بخش کمی از حجم خاک محدوده سیستم ریشه درختان با اسیدسولفوریک خنثی و پی اچ آن به زیر عدد ۷ برسد، نیاز  درخت به آهن به خوبی تامین می شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.