تاثیر کمبود پتاسیم در گیاه سیب زمینی

مهم ترین عنصر در کیفیت غده سیب زمینی پتاسیم بنابراین کمبود پتاسیم در گیاه سیب زمینی می تواند تاثیر بسیار زیادی در کیفیت محصول داشته باشد .

جذب پتاسیم از چند هفته بعد از سبز شدن شروع می‌شود و تا زمانی که رشد اندام های هوایی به بیشترین حد خود برسد ادامه دارد.

کمبود پتاسیم در سیب زمینی

آزمون خاک بهترین راه تعیین نیاز خاک به عنصر پتاسیم است. با توجه به اینکه سیب زمینی بیشتر در خاکهای سبک کشت می‌شود کمبود پتاسیم هم دیده می‌شود. علائم کمبود پتاسیم در گیاه سیب زمینی با لاغر شدن ساقه و شـاخه هـا و کوتـاه شـدن فاصله بین گره ها مشخص می‌شود.

کمبود پتاسیم در سیب زمینی

برگ هاي مسـن پـایینی بوتـه زرد می شوند و در حاشیه آنها سوختگی ایجاد می‌شود . غده هایی که کمبـود پتاسـیم دارنـد بـه آسانی کبود ر نگ می شوند (زیر پوست غده به رنگ خاکستري مایـل بـه آبـی رنـگ پریـده درمی‌آید). میزان پتاسیم هم با توجه به مقدار پتاسیم قابل جذب و عملکرد غده در هکتار تعیین می‌شود.

برای مثال در خاک با پتاسیم 120 میلی گرم در کیلوگرم و عملکرد 15 تن در هکتار مقدار 100 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم مورد نیاز است. این کود هم مانند کود فسفره قبل از کاشت به شکل نواری یا پخش سطحی استفاده می‌شود. زمان مصرف کودهای پتاسیمی برای سیب زمینی در پاییز است. معمولا مقداری از کودهای پتاسیمی در 40 تا 80 روز بعد از کاشت در زمان پر شدن غده مصرف می‌شود.

مطالب مرتبط:
آموزش کاشت سیب زمینی و نکات کلیدی در پرورش آن
مدیریت آبیاری سیب زمینی در شرایط عادی و در تنش شوری
دستورالعمل کاشت سیب زمینی

برای مصرف سرک می‌توان از کودهایی مانند سولوپتاس، سولفات پتاسیم یا نیترات پتاسیم استفاده می‌شود. در خاکهای شور بهتر است به جای کودهای پتاسیم کلرید از کودهای سولفات پتاسیم استفاده کرد.

استفاده از کودهای ریز مغذی هم به شکل محلولپاشی در زمان 20 روز قبل از گلدهی استفاده می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.