آفتاب سوختگی سطحی سیب درختی و راهکارهای کنترل و پیشگیری

0

آسیب آفتاب سوختگی در سطح سیب زمانی پدید می آید که بخشی از میوه در معرض بیش از اندازه تـابش مستقیم نور خورشید قرار می گیرد.

آفتاب سوختگی در سطح سیب

ناهنجاری آفتاب سوختگی با از بین بـردن رنگیـزه هـای اصلی پوست میوه موجب بد رنگی آن میگردد.و سه اتفاق مهم در سیب می افتد که شامل:قهوه ای شدن، نکروز و فوتو اکسیداتیو می گردد.

در ارقـام سـبزآفتاب سوختگی موجب برگشتن رنگ زمینـه از سـبز بـه کبـود، در ارقـام زرد  از زرد لیمویی به زرد سوخته تا متمایل بـه قهـوه ای و در ارقـام بـا رنگ رویی قرمز از رنگ قر مز شـاد تبـدیل بـه قهـوه ای جگری تیره و بد رنگ می شود.

قهوه ای شدن سطح سیب در اثر آسیب آفتاب سوختگی در سطح سیب

شایع ترین عارضه در خصوص آفتاب سوختگی  می باشد که از نشانه های آن زرد شدن و یا قهوه ای شدن سطح به همراه لکه های تیره و روشن است که در اثر تابش اشعه UVBخورشید در سیب هایی که سر شاخه هستند و تابش مستقیم داشته اند رخ می دهد.

آفتاب سوختگی در سطح سیب

نکروز آفتاب سوختگی

این عارضه نیز مانند مورد بالایی در اثر تابش UVBخورشید در سطح میوه رخ میدهد ولی تفاوت آن با مورد قبلی در زمان و درجه حرارت آفتاب است.اگر به مدت ۱۰ دقیقه تابش آفتاب بالای ۵۳ درجه سانتی گراد باشد این عارضه رخ میدهد.

فوتواکسیداتیودر اثر آفتاب سوختگی

بر خلاف موارد قبلی این نوع آسیب به میزان تابش و اشعهUVB مربوط نمی باشد و درصورتی اتفاق می افتد که میوه های چیده شده در سایه در صندوق یا سبد برای مدتی در جایی که در معرض آفتاب مستقیم است رها گردد و این کار باعث ایجاد لکه های سفید روی سطح سیب می گردد.

سایر مطالب:

بیماری موزاییک سیب درختی

محلول پاشی سموم درختان سیب

کنترل عارضه سوختگی تیره در سیب

-بستر خاک خاصیت زهکشی داشته باشد.شاخص ظرفیت نگهداری آب در آنالیز خاک SP در حد متعارف باشد.

-هرس درخت طوری انجام شود که کانوپی درخت کاملا نورگیر باشد.هرس مناسب طوری که به خاطر رفع Sooty Blotch میوه را درگیر Russet نکنیم.
از هرس کار درخواست کنید تناژ درخت را نامتعارف بالا نبرد.

-در صورت رشد خوشه ای میوه در شاخه ها، میوه های ریز را حذف کنید تا جریان هوا بین میوه انجام شود.

-بهار سرد و بارش های تابستانه زنگ خطر حضور این عارضه هست.از شرایط آب و هوایی در روند رشد میوه کاملا آگاه باشیم.

-علف هرز را در ارتفاع خیلی کوتاه نگه دارید.علف هرز حضور رطوبت را در اطراف درخت تثبیت می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )