درباره عارضه پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا یا زردی

0

بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا یا زردی یکی از بیماری های گیاهی مهم و تاثیر گذار روی لوبیا است. این بیماری گیاهی به طور معمول در اکثر مناطق زیر کشت این محصول مشاهده می شود. عامل این بیماری باعث آسیب به تمامی حبوبات می شود.

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

در صورتی که بیماری شدید باشد بوته های آلوده کم رشد شده و برگ های اولیه این بوته ها قبل از بلوغ زرد شده و ریزش می کنند. عامل بیماری قارچ فوزاریوم (Fusaruim solani) می باشد.

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

علایم بیماری

اولین علائم بیماری یک تا دو هفته بعد از کاشت به صورت خطوط باریک کشیده قرمز روی هیپوکوتیل و ریشه گیاهچه های لوبیا ظاهر می شوند. سپس ریشه های اولیه و ثانویه مورد حمله قرار گرفته و تمام سیستم ریشه از بین می رود که نتیجه آن از بین رفتن بوته  می باشد.

با از بین رفتن ریشه های اولیه، قسمت پائین ساقه ممکن است توخالی شود. گاهی اوقات بوته های بیمار با تولید ریشه های نابجا به صورت ردیف های طولی از هیپوکوتیل در نزدیک سطح خاک عکس العمل نشان می دهند. در این حالت این ریشه ها رشد گیاه را تأمین نموده و در صورتی که رطوبت سطح خاک کافی باشد، مقداری محصول تولید می کنند. با این وجود تعداد غلاف در گیاه و اندازه بذر ممکن است کاهش یابد.

سایر مطالب :

بیماریهای لوبیا و آشنایی با مهمترین آن ها
شرایط کاشت و داشت گیاه لوبیا چیتی

عامل بیماری

عامل بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی لوبیا گونه ای از قارچ Fusarium oxysporum می باشد. 

نحوه انتشار و چرخه زیستی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢۵ الی ٢٩ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عامل این بیماری توانایی ماندگاری طولانی مدتی روی ریشه محصولات دیگر (به خصوص بقولات) و داخل خاک دارد.

این قارچ قادر است روی سطح خارجی بذور نیز باقی بماند، در نتیجه با جابجایی بذور امکان انتقال بیماری وجود دارد. بالا بودن بیش از اندازه رطوبت خاک، فشردگی بافت خاک و زه کش ضعیف سبب تشدید این بیماری می شود. این قارچ تاثیر کمتری روی لوبیا چشم بلبلی و سویا دارد.

مبارزه با پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

  1. کشت لوبیا در خاک های با زهکشی مناسب.
  2. کود دهی و آبیاری کافی اگرچه مستقیماً بر روی افزایش یا کاهش بیماری در مزرعه مؤثر نیستند اما از آنجا که موجب تولید بوته های قوی می شوند، از ابتلاء بوته های لوبیا به بیماری کاسته می شود.
  3. تناوب زراعی با محصولات غیر حساس.
  4. کشت لوبیا بر روی پشته ها و خاک دهی پای بوته ها موجب افزایش تولید ریشه های نابجا و کاهش خسارت می شود.
  5. جلوگیری از کوبیدگی خاک مزرعه تأثیر زیادی در جلوگیری از پوسیدگی ریشه لوبیا دارد.
  6. مقاومت ارقام مختلف لوبیا به بیماری پوسیدگی فوزاریومی متفاوت می باشد. استفاده از ارقام مقاوم می تواند به کاهش بیماری و در نتیجه کاهش خسارت کمک کند.
  7. مبارزه شیمیایی مؤثری علیه این بیماری وجود ندارد، اما ضد عفونی بذر با قارچ کش های سیستمیک و سمپاشی بر روی ردیف های کشت بلافاصله پس از کاشت لوبیا با قارچ کش هایی نظیر بنومیل، تیرام و کپتافول تأثیر خوبی داشته است.
  8. تحقیقات نشان داده است که مصرف بعضی علف کش ها مثل ترفلان (تریفلورالین)، بازاگران (بنتازون) و حشره کش متاسیستوکس رشد قارچ عامل بیماری را تحریک  می کند، بنابراین در استفاده از سموم فوق در مزارع آلوده باید دقت شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )