شناخت بیماری زنگ ایرانی سیب و نحوه درمان

552

بیماری زنگ ایرانی سیب

بیماری زنگ ایرانی سیب بر اساس منابع علمی ۲۱ گونه قارچ مولد زنگ، می‌تواند به سیب و گلابی حمله کند.بیشتر این قارچ‌ها به یک میزبان دیگر از جنس اُرسا احتیاج دارند. انتشار جغرافیایی زنگهای درختان میوه و اهمیت اقتصادی آنها در مناطقی که میزبان تناوبی وجود دارد محدود و کم است.بعضی از این زنگها علاوه بر سیب و گلابی به سیب زینتی، سیب و گلابی های جنگلی، به، زالزالک و دیگر گونه‌های وردسانان نیز حمله می‌کند.

نشانه‌های بیماری زنگ ایرانی سیب

علایم بیماری  زنگ به شکل لکه‌های کوچک و به رنگ زرد مایل به ارنجی تا قرمز در رویه بالایی و دمبرگ برگهای پایینی شاخه‌های سیب پیدا می‌شود.

این لکه‌ها در ارقام حساس به سرعت بزرگ می‌شوند. پیرامون لکه‌ها ممکن است نوار قرمز یا هاله‌ای سبزرد ایجاد شود.در متن این لکه‌ها جوشه‌ایی کوچک به رنگ نارنجی مایل به قهوه‌ای که پیکنیوم‌های قارچ عامل بیماری‌اند، تشکیل می‌شوند که در نوک آنها قطره‌های نارنجی رنگ شهد مانندی به وجود می‌آیند.

بعد از چند هفته، لکه‌هایی به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای در سطح زیرین برگ ایجاد می‌شوند. لکه‌های مولد پیکنیوم و ایسیوم روی میوه نیز تشکیل میشود.

در ایران ، زنگ سیب از دامنه‏ های البرز، منجیل، پلور و آذربایجان شرقی گزارش شده است. با این وجود، در مناطقی که میزبان تناوبی (سرو کوهی) هم وجود داشته باشد، انتشار بیماری محدود می‏ باشد.

شناخت بیماری زنگ ایرانی

در فصل بهار، لکه‏ های کوچک زرد مایل به نارنجی و قرمز در سطح بالایی و دمبرگ برگ‏های پایینی شاخه‏ های سیب و زالزالک وحشی ایجاد می ‏شود. این لکه‏ ها به مرور گسترش پیدا کرده و حواشی آن‏ها مشخص ‏تر می‏شود و جوش‏های کوچک نارنجی تا قهوه‏ای رنگ که همان پیکنیوم یا اسپرموگونیوم‏های عامل بیماری است تشکیل می‏شود. در محل خروجی پیکنیوم‏ها، ترشحات شهد مانند نارنجی رنگ دیده می‏شود.

شناخت بیماری زنگ ایرانی

چند هفته پس از آلودگی، در سطح زیرین برگ و نقطه مقابل لکه ‏های موجود در سطح بالایی برگ، نواحی زرد تا قهوه ‏ای ظاهر می‏شود . لکه‏ های روی برگ‏ ها و اندام‏ های روی آن‏ها، بر روی میوه نیز تشکیل می‏شوند. ایجاد خسارت روی میوه، خسارت مستقیم این عامل می‏باشد. اما خسارت روی برگ‏ها باعث ریزش برگ‏ها و ضعیف شدن درخت و کاهش غیرمستقیم محصول می‏گردد.

شناخت بیماری زنگ ایرانی

زمستان‏ گذرانی عامل بیماری روی شاخه‏ های انواع سرو کوهی انجام می‏شود. در فصل بهار و هنگام بارندگی‏ها، تلیوم‏های شاخ مانند قارچ، متورم و ژله‏ ای شده، تلیوسپورهای دوسلولی، جوانه زده و بازدیوسپورها با فشار از پایک جدا شده و با جریان هوا می‏توانند تا فواصل زیاد منتشر شده و مایه تلقیح اولیه را ایجاد کنند.

شناخت بیماری زنگ ایرانی

استفاده از ارقام مقاوم سیب و حذف درختان سروکوهی آلوده و یا حساس به بیماری، باعث کاهش آلودگی می ‏شود. انتقال بازیدیوسپورها از مناطق دور، انهدام کامل بیماری را مانع می‏شود. در صورت شدید بودن بیماری و صرفه اقتصادی، قارچ‏کش‏ های دی تیوکارباماتی می‏توانند استفاده شوند.

شناخت بیماری زنگ ایرانی

مطالب مرتبط:
بیماری سفیدک پودری درختان هسته دار
بیماری‌های پس از برداشت سیب (پوسیدگی کپک آبی و خاکستری سیب)

مبارزه با بیماری زنگ سیب

حذف درختهای اُرس نزدیک باغ(که میزبان اصلی قارچ هستند) کانون عفونت را کاهش می‌دهد.
انهدام کامل بیماری مشکل است زیرا بازیدیوسپورها از مناطق دوردست نیز منتقل می‌شوند.
در صورت شدت بیماری و صرفه اقتصادی مبارزه با بیماری می‌توان درختهای سیب را با قارچکشهای گروه دی تیوکاربامات سمپاشی کرد.
این سمپاشی‌ها باید به موقع انجام گردد و با سمپاشی هایی که به منظور کنترل دیگر بیماریها به عمل می‌ایند، توام گردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.