بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب (بیماری‌های پس از برداشت سیب)

0

بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب که پوسیدگی نرم یا پوسیدگی مرطوب هم نامیده می‌شود. مهم‌ترین بیماری پس از برداشت سیب است. این بیماری در همه کشورها و مناطق سیب وجود دارد. خسارت آن در انبارهای قدیمی و سنتی بیشتر است.

بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب

پوسیدگی کپک آبی سیب از جمله بیماری‌هایی است که پس از برداشت سیب به وجود می‌آید.کپک آبی که پوسیدگی نرم یا پوسیدگی مرطوب هم نامیده می‌شود، مهم‌ترین بیماری پس از برداشت سیب است.

این بیماری در همه کشورها و مناطق سیب خیز جهان شیوع دارد و خسارت آن در کشورهایی که محصول سیب را در انبارهای سنتی یا سردخانه‌های معمولی و فاقد تجهیزات کنترل فضا نگهداری می‌کنند بیشتر است.

این بیماری در ایران از مهمترین بیماری‌های انباری سیب به شمار می‌رود.

بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب

نشانه‌های بیماری پوسیدگی کپک آبی

اولین نشانه‌های بیماری به صورت لکه‌های نرم و آبدار در سطح میوه ظاهر می‌شوند. در شرایط مناسب در دمایی بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و بخش‌های پوسیده میوه به آسانی از بافت‌های سالم آن جدا می‌شوند.

این بیماری به این دلیل کپک آبی نامیده می٬شود که در شرایط مرطوب در سطح میانی پوسیدگی با لبه شکافهای آن، لایه پفکی یا توده‌های برجسته‌ای به رنگ آبی یا مایل به آبی-سبز از اسپورهای قارچ تشکیل می‌شود.

در جعبه‌ها یا کپه‌های سیب، قارچ عامل بیماری از میوه پوسیده به میوه‌های سالم سرایت می‌کند.

عامل بیماری پوسیدگی کپک آبی سیب

از میوه‌های دانه‌داری که به کپک آبی مبتلا بوده‌اند، حداقل ۱۱ گونه Penicillium جدا شده است، ولی P.expansum شایع‌ترین گونه‌ای است که از میوه‌های پوسیده جدا می‌شود و همان‌طور که قبلا نوشته شد در ایران هم گونه اخیر از سیب‌های مبتلا به کپک آبی جدا شده است.

این قارچ کنیدیوفورها و کنیدی‌های خود را به شکل دسته‌های کوچک تقریباشبیه کومیوم به وجود می‌آورد.

کنیدی‌های بعضی از گونه‌ها فقط در لبه زخم‌های ایجاد شده در محل پوسیده میوه تشکیل می‌شوند.

منشا بیماری پوسیدگی کپک آبی

هرچند عامل بیماری می‌تواند در خاک زمستان‌گذرانی کند، ولی کنیدی‌های قارچ که از میوه‌های پوسیده یا از اسپور افشانی قارچ در جعبه‌ها و لاوکهای حمل و نگهداری میوه و دیوارهای انبارها منشا می‌گیرند همیشه در فضای باغ،محوطه‌های مخصوص بارگیری و بسته‌بندی انبارها  و سردخانه‌ها وجود دارند.

در کشورهای خارجی عفونتهای میوه‌های نگهداری شده در انبارها یا سردخانه‌ها از اسپورهای موجود در محلول‌ها، آب حوضچه‌ها و کانال‌های شست و شوی میوه‌ها، و همچنین خاکهای چسبیده به میوه، جعبه‌ها و لاوکهای حمل میوه منشا می‌گیرند.

کنیدی‌های قارچ موجود در جعبه‌های چوبی یا پلاستیکی آلوده حمل و نگهداری میوه یا روی دیوارهای انبار، در سراسر تابستان و از فصلی به فصل دیگر زنده باقی می‌مانند.

سایر مطالب:

کوددهی درخت سیب و معرفی بهترین کود برای آن

هرس درخت سیب و آشنایی با اصول انجام آن

مبارزه با پوسیدگی کپک آبی سیب

اقدامهای زیر در جلوگیری و کنترل بیماری کپک آبی موثرند:

  • رعایت نکات علمی و فنی به هنگام برداشت، حمل و بارگیری، به نحوی که میوه‌ها زخمی، مصدوم یا لهیده نشوند.
  • پلشت بری ظروف، جعبه‌های میوه و دیوارهای شدیدا آلوده انبارها به مایه قارچ با ضدعفونی کننده‌ها و قارچ کشهای مناسب و جدا کردن میوه‌های فاسد از میوه‌های سالم.
  • استفاده از قارچ کشهای مناسب گروه بنزیمیدازول برای سمپاشی قبل از برداشت در باغ و یا شست و شوی میوه‌ها پس از برداشت از طریق غوطه‌وری یا پاشیدن محلولهای قارچ‌کش به میوه‌ها.
  • تیمار بعد از برداشت میوه‌ها با کلرور کلسیم
  • بررسی‌هایی به منظور مبارزه بیولوژیک با این بیماری با استفاده از باکتریهای غیرمهاجم و غیر بیماریزا و همچنین مخمرها انجام شده که نتایج آنها امید بخش هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )