تولید گوشت قرمز ۳۹درصد افزایش یافت

گوشت قرمز تولیدشده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه خرداد ١٣٩٩ جمعاً به ٣۰,٤هزار تن بالغ شده است.

گوشت قرمز تولیدشده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه خرداد ١٣٩٩ جمعاً به ٣۰,٤هزار تن بالغ شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولیدشده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه خرداد ١٣٩٩ جمعاً ٣0,٤هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ١٧,٢ هزار تن، ٥٦.٤ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولیدشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١0.٥ هزار تن، بز و بزغاله با ٢.١ هزار تن و سایر انواع دام با ٦٢٣.١ تن، به‌ترتیب ٣٤.٥ درصد، ٧ درصد و ٢.١ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولیدشده را به خود اختصاص داده‌اند.

مطالب مرتبط:
چرا مرغ و گوشت گران شد؟
قیمت گوشت در ۲ سال گذشته چقدر گران شد؟

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ١٣٩٩ با ماه مشابه ١٣٩٨، نشان‌دهنده افزایش ٣٩درصدی مقدار تولید گوشت است. مقدار تولید گوشت در خرداد ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره 40 درصد، برای بز و بزغاله ٢4 درصد، برای گاو و گوساله ٤١ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٤٨ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر 10 درصد افزایش داشته است.

نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ١٣٩٩ نسبت به اردیبهشت 1399 در حدود ١,٥ درصد کاهش داشته است.

1 نظر
  1. […] تولید گوشت قرمز ۳۹درصد افزایش یافت […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.