درمان عفونت بند ناف گوساله

عفونت بند ناف گوساله از مهمترین آسیبها و معضلاتی است که درادامه فرآیندهای رشدی آن تاثیر بسزایی خواهد داشت ،این فرآیند حتی ممکن است در مراحل شدید خود به حذف گوساله منجر گشته که این توجه دوچندانی را متوجه تیم درمانی خواهد کرد.

جنین داخل شکم گاو از طریق بند ناف که به جفت آن وصل است از خون گاو تغذیه می کند و ادرار مثانه از طریق بند ناف وارد جفت می شود. هنگام زایمان گاو در صورتی که محل و ساختمان گاوداری تمیز و ضدعفونی نباشد مسلما با عفونت بند ناف منجر می شود که در این مواقع بهتر است نسبت به درمان عفونت بند ناف گوساله اقدام کنید زیرا در غیر این صورت باعث مرگ میر آنها می شود.

بند ناف گوساله

  1. در حالت عادی گوساله تازه متولد شده اگر بند ناف آن ضدعفونی شود و توسط گوساله های دیگر مکیده نشود پس از ۷ الی ۱۰ روز خشک می شود.
  2. در صورتی که محیط و جایگاه گوساله تازه متولد شده بهداشتی نشود و ضدعفونی انجام نشود یا بند ناف گوساله به طور کامل بسته نشود با عفونت بند ناف گوساله مواجه خواهید شد که باعث ضعف و لاغری شدید گوساله و حتی تب و کاهش اشتها گوساله برای شیر خوردن مواجه می شوید و در انتها منجر به مرگ گوساله می شود.
عفونت بند ناف گوساله

عوامل عفونت بند ناف گوساله

تعدادی از بره و بزغاله ها و گوساله ها به دلیل عدم ضدعفونی بند ناف دچار آلودگی های باکتریایی و به دنبال آن عفونت در بند ناف و آبسه های کبدی و نخاعی شده و تعدادی از آن ها تلف می گردند .

مطالب مرتبط:
پرواربندی گوساله و تاثیر نژاد و تغذیه برراندمان آن
عارضه نفخ و شیوه های درمان در گاو
روش تشخیص فحلی در گاو

پیشگیری از عفونت بند ناف

محلول ضد عفونی که یک محلول الکلی شامل محلول ید بوده باید به اندازه کافی برای بند ناف آویزان شده و قسمت فرو رفته گرفته شود.

فواید ضد عفونی کردن بند ناف گوساله

  1. کثافات و پاتوژنها را می‌شوید.
  2. مایع الکلی یددار میکروبها را می کشد.
  3. پایه الکلی به خشک کردن بند ناف جهت پیشگیری از صدمه زدن پاتوژنهای راه یافته به بدن گوساله از طریق ناف کمک می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.