آفت کنه نمدی مو و شناخت و کنترل آن

408

کنه نمدی مو ، از آفات مهم باغ هاي انگور غرب ايران بوده و خسارت آن در برخي موارد قابل توجه است.این کنه به برگها حمله نموده و در پشت برگها گالهایی مسطح و به صورت نمد ایجاد می‌کند. رنگ این قشر نمدی ابتدا سفید کثیف است اما به تدریج تغییر رنگ داده و به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای تبدیل می‌گردد.

این گالها در مرحله ای که سفید رنگ هستند ممکن است با بیماری سفیدک دروغی مو در مرحله تولید کنیدی اشتباه گرفته شوند.کنه نمدی مو بر روی یک برگ گاهی تا 50 گال متراکم ممکن است دیده شود.برگهای شدیدا آلوده در پاییز زودتر از برگهای سالم خزان می کنند.

کنه نمدی مو

برگ های مبتلا به کنه، چین دار و کم رشد شده، رگبرگ های آنها برجسته و جمع می گردد.گاهی، خوشه های گل بر اثر صدماتی که به برگ و جوانه های گل نارس وارد می شود، قبل از موقع می ریزند.

در بهار وقتی درختچه مو شروع به رشد نمود ، کنه ها در داخل جوانه ها در محلی که زمستان گذرانی کرده اند باقی می مانند و فقط زمانی که شاخه های طولی بیشتر از 100 میلیمتر پیدا کردند شروع به مهاجرت می کنند و به تدریج همراه با پیشرفت فصل جوانه های تازه تولید شده نیز آلوده می شوند .

مطالب مرتبط:
احداث و نگهداری باغات دیم انگور
چگونه درخت انگور را هرس کنیم؟
سفیدک سطحی مو و شیوه های مبارزه با آن

کنترل

چون برنامه گرده پاشی گل گوگرد بر علیه سفیدک سطحی مو قبل از گل کردن در چند نوبت انجام می گیرد و این مبارزه هر ساله به طور مرتب صورت می گیرد ؛ بنابراین سم پاشی اختصاصی بر علیه این کنه لازم بنظر نمی‌رسد.

کنه نمدی مو

بهترین زمان کنترل حدود چهار هفته پس از جوانه زنی است ، وقتی که شاخه های اولیه حدود 250 میلیمتر طول دارند و تکرار سمپاشی معمولاً پس از 14 روز توصیه می گردد. در مواردی نیز به علت سمپاشی بر علیه بیماری سفیدک سطحی که حدود 2 هفته قبل ازتورم جوانه ها و با استفاده از ترکیبات گوگردی صورت می پذیرد نیاز به سمپاشی اختصاصی برعلیه این کنه را منتفی می سازد .

حتی گوگردی که در دوره گل دهی یعنی وقتی که طول شاخه های جدید 100 میلیمتر است بر علیه بیماری سفیدک سطحی دروغی مصرف می شود ، این کنه را در حد قابل قبول کنترل می کند . در مواردی استفاده از ارقام مقاوم نیز توصیه می گردد ، به طوری که طی مطالعه ای واکنش 15 رقم مختلف در غرب ایران انجام شد نشان داد که رقم شاهانی تقریباً مقاوم و رقم عسگری حساس می باشد . بنابراین می توان از این رقم بعنوان پایه مقاوم بهره گیری نمود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.