زمان کاشت خیار گلخانه ای

151

زمان کاشت خیار گلخانه ای و نحوه برنامه ریزی آن یکی از مهمترین عوامل موفقیت در کاشت خیار گلخانه ای است. بعنوان مثال برج 11 و 12 خیار گلخانه ای در اوج قیمت خود قرار دارد و اگر بتوانیم بنحوی برنامه ریزی کنیم که اوج باردهی بوته های خیار، در تاریخ مذکور باشد بیشترین سود را خواهیم برد. 

البته توجه داشته باشید که کاشت خیار گلخانه ای در تاریخ مذکور مشکلات خاص خود را دارد. بعنوان مثال گرم نگهداشتن گلخانه و همدما کردن آب آبیاری با فضای گلخانه، جزو مشکلاتی است که اگر نتوانیم آنها را برآورده کنیم، بوته خیار ضعیف شده و ممکن است بوته های خیار دچار بیماری های قارچی شود.


برنامه ریزی زمان کاشت خیار گلخانه ای

در ایران معمولاً در یکی از تاریخ های زیر می توانیم کاشت خیار را انجام دهیم:

تولید محصول زودرس بهاره (شروع بذر گیری از اواخر آبان تا اواخر آذر)

بذر گیاه خیار را از دهه آخر آبان تا دهه آخر آذر در سینی های کشت آماده می کنیم . بعد از اینکه نشاء خیارها آماده شد آنها را از اواخر آذر ماه تا اواخر دی ماه می توانیم به محل اصلی منتقل نماییم. حدود 40 تا 50 روز بعد از کاشت نشاء ها، زمان برداشت محصول از بهمن ماه شروع شده تا آخر تیرماه ادامه می یابد. پس از آن حذف بوته ها انجام شده و مجددا گلخانه برای کشت بعدی آماده می گردد.

تولید محصول دیررس بهاره

بذر خیار از دهه آخر آذر ماه تا دهه اول بهمن ماه کشت می شود. نشاء از دهه دوم بهمن تا دهه اول اسفند به محل اصلی منتقل می گردد. برداشت محصول از اسفند ماه شروع و تا آخر تیر ماه ادامه می یابد و پس از آن حذف بوته ها و آماده سازی برای کشت بعدی.

مطالب مرتبط:
آموزش کاشت خیار گلخانه ای
با کاهش قیمت خرید خیار به ۲۰۰ تومان، خیار روی دست کشاورزان ماند

تولید محصول پاییزه

 تولید بذر خیار از اوایل تا اواخر تیرماه کشت می گردد. نشاء ها را از اواخر تیرماه تا اواخر مرداد ماه  به محل اصلی منتقل می کنیم. برداشت محصول از اواخر مرداد یا شهریور شروع شده تا اواخر آذر ماه ادامه می یابد.

جهت انتقال بهتر زمان کشت خیار گلخانه ای، در جدول زیر یکبار دیگر به این موضوع پرداخته ایم:

 زمان بذر گیری خیار گلخانه ایزمان انتقال نشاء به گلخانه زمان اولین برداشت خیار گلخانه ایمدت برداشتپایان دوره خیار گلخانه ای
محصول زودرس بهاره اواخر برخ 8 تا اواخر 9 اواخر برج 9 تا اواخر 10 40 تا 50 روز بعد از انتقال نشاء به گلخانه و از برج 11، برداشت شروع می شود.60 تا 70 روزاواخر برج 4
محصول دیررس بهاره اواخر برج 9 تا اوایل 11 میانه برج 11 تا اوایل 12 از برج 12 شروع می شود.60 تا 70 روزاواخر برج 4
محصول پاییزهاوایل تا اواخر برج 4اواخر برج 4  تا اوایل برج 545 روز بعد از کشت نشاء از اواخر برج 5 یا 6، برداشت شروع می شود.90 تا 100 روزاوآخر برج 9

نوشته شده توسط امیر پهلوان صادق

1 نظر
  1. طبیب باران بهاری می گوید

    مشاوره پزشکی و ساخت داروهای گیاهی توسط طبیب باران ۰۹۱۰۰۰۸۶۹۹۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.