زنبور مغز خوار بادام

126

حشره کامل زنبور مغز خوار بادام :

زنبور مغز خوار بادام ماده به طول 6-8میلی متر وزنبور نر کمی کوجکتر است وطول ان 4-6میلی متر است .

سر سفید رنگ و شکم سیاه براق یا قهوه ای مایل به قرمز تا قهوه ای تیره وچشم های مرکب به رنگ قهوه ای تیره است.

سر وقفسه سینه عریض و استوانه ای بوده ودارای فرورفتگی های منقوط ریز می باشد.شاخک ها 9 مفصلی و از نوع زانویی می باشد . غیر از بند های پایه شاخک سایر قسمت های شاخک پوشیده از کرک های حنایی رنگ می باشد .بال ها شفاف و حامل یک لکه کوچک قهوه ای رنگ می باشد .بال های جلوی بوضوح بلند تر از بال های عقبی هستند .

تخم زنبور مغز خوار بادام :

تخم زنبور مغز خوار بادام سفید رنگ ،صاف وبه شکل مکعب مستطیل با بر آمدگی های نا منظم می باشد .طول تخم از0.29تا0.42 میلیمتر و عرض آن از 0.15تا 0.23میلیمتر متغیر است .تخم به وسیله رشته یا میله باریکی که درازای آن از 0.46تا1.49میلیمتر متغیر می باشد ،به جلد یا پوسته بادام متصل می گردد.

تخم به وسیله تخم ریز حشره ماده داخل بافت میوه قرار می گیردکه تخم ردزی به صورت انفرادی وهر حشره ماده 150تخم می گذارد.

لارو زنبور مغز خوار بادام:

لرو فاقد پا وکرمی شکل به رنگ سفید یا خاکستری ودر بعضی قسمت ها حامل موهای کوتاه و ریز کم رنگ و پراکنده می باشد .بدن لارو مرکب از سر و دوازده حلقه عریض ، کوتاه می باشد .دوره لاروی 10تا11ماه است

طول لارو های نوزاد 0.47میلیمتر و لارو های سن آخر 6-4 میلیمتر ونیز 10-9 میلیمتر ذکر شده است . سر قهوه ای خیلی کوچک ودر اولین حلقه قفسه سینه فرو رفته است .

شفیره زنبور مغز خوار بادام :

شفیره از نظر شکل شبیه حشره کامل بوده که با پیله شفافی پوشیده شده وآخرین جلد لاروی به انتهای شکم آن چسبیده است .شفیره ابتدا به رنگ کاملا سفید ،براق ونرم وبه تدریج طی نشو ونمای خود تیره گشته و سر انجام به رنگ سیاه کامل در می آید .طول شفیره های نر از 5.07تا 5.73میلیمتر وشفیره های ماده 6تا 7.07میلیمتر وحد اکثر عرض شفیره های نر بین 1.6تا 2 میلی متر وشفیره های ماده بین 2.13تا 2.53میلیمتر تعیین شده است .

این آفت طی دوران لاروی از مغز بادام تغذیه می کند .به این ترتیب که بلافاصله بعد از تشکیل میوه، تخم ها  به طور انفرادی در پوست میوه های جوان و کرپه قرار داده می شود و لارو های جوان به محض بیرون آمدن از تخم با حفر دالان هایی به درون میوه نفوذ کرده و از دانه های در حال رشد تغذیه می کنند .محل تخم ریزی از روی لکه کوچک قهوه ای روشن در سطح میوه مشخص است .

نوع میزبان

در مناطقی که میزبان درختان آلو می باشند محل تخمریزی درون هسته های جوان میوه های آلو ذکر شده است .در هر صورت لارو ها بعد از خروج از تخم ،ابتدا از آندوسپرم یا بافت خورش و کیسه جنینی وسپس از لپه ها ی در حال رشد تغذیه کرده وسر انجام قسمتی از جنین یا تمامی آن را از بین می برند .معمولا جنین دانه تا اندازه طبیعی خود رشد کرده و غذای کافی جهت نشو نمای لارو ها تامین می نماید.بعد از کامل شدن رشد لارو ها پوسته چروکیده دانه ها به طور دست نخورده باقی می ماند .درون این پوسته ها قسمت هایی از جنین دانه و نیز فضولات لارو را می توان مشاهده کرد .
میوه های آلوده، چروکیده وخشک شده ورنگ سبز آن ها به خاکستری تبدیل می شود .

معمولا آثار خسارت از از اواسط خرداد ماه قابل مشاهده می باشد .با آغازدوره دیاپوزی در درون پوسته های دانه های آلوده ،میوه ها چروکیده وسفت وسخت شده وبه صورت مومیایی به رنگ خاکستری یا خاکستری مایل به زرد در آمده وبه حالت چسبیده به درخت محکم بر جای می مانند .ودر پاییز به دلیل رطوبت زیاد وحمله قارچ های ساپروفیت میوه ها به رنگ سیاه در می آیند .

مقداری از میوه ها قبل از رسیدن می ریزند و مقداری از آن ها در مراحل بعدی آلوده می شوند .

اغلب برگ های مجاور میوه های آلوده خشک می شوند ودرختانی که آلودگی آنها شدید باشد ممکن است ظاهرا سوخته به نظر برسند .

بالاخره در بهار سوراخ های مدور خروجی حشرا ت کامل که احتمالا بر اثر عمل مکانیکی قطعات دهانی بوجود می آیند که قطر آن ها 1تا2میلیمتر در برون بر میوه های مومیایی قابل رویت می گردند .

زمستان گذرانی زنبور مغز خوار بادام :

این آفت زمستان را به صورت لارو درون میوه های خشک ریخته شده بر زمین یا باقیمانده بر درخت سپری می سازد .لارو های زمستان گذران اندکی پیش از گلدهی درختان بادام به شفیره تبدیل می شوند .حشرات کامل معمولا با ریزش گلبرگ ها ظاهر می شوند.

آغاز فعالیت حشرات کامل زنبور مغز خوار بادام در طبیعت از سالی به سال دیگربسته به درجات حرارت منطقه طی مرحله مرفوژنتیک لاروها (که در دیماه صورت می گیرد)ونشو ونمای شفیره ها متغیر می باشد.

عوامل طبیعی محدود کننده جمعیت آفت :

  1)عوامل اقلیمی :

در مناطق سردسیری که درخت بادام از سرمای دیر رس بهاره رنج می برد ،به سبب عدم تشکیل میوه ،قسمت اعظم حشرات کامل ماده ای که در طبیعت ظاهر می شوند در اثر فقدان میوه وبی آنکه موفق به تخم ریزی شزند از بین می روند .

2)عوامل غذایی

عسلک مترشحه از شته بادام به مصرف حشرات کامل زنبور بادام رسیده که در صورت کمبود جمعییت شته بادام جمعییت زنبور بادام نیز کنترل میشود.

3)عوامل حیاتی :

تعداد زیادی از حشرات کامل موقع بیرون آمدن از میوه ها تلف می شوند که این تعداد در شرایط طبیعی 22%ودر شرایط آزمایشگاهی تا 99%گزارش شده است .

روش های مبارزه :

1)استفاده از واریته های مقاوم :

واریته های بادام با درون بر نرم دارای حساسیت بیشتری نسبت به واریته های نیمه سخت داشته وهمچنین بادام های شیرین نسبت به بادام های  تلخ حساس ترند .

بنا بر این با شناسایی واریته های مقاوم وجایگزینی آن ها در مناطقی که آلودگی شدید است می توان عملا از شدت خسارت این آفت کاست.

2)استفاده از روش های مکانیکی :(جمع آوری وانهدام میوه های آلوده)

جع اوری میوه های آلوده که حاوی لاروهای زمستان گذران می باشند وسوزاندن آنها تا 46%تا 47% از جمعیت آفت در سال آینده می کاهد.

3)استفاده از سموم شیمیایی :

در مرحله آخر می توان از سمومی مثل گوزاتین که نوبت اول در اواسط اردیبهشت ونوبت دوم 20روز پس از سمپاشی اول که اکثر زنبورها خارج شده اند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.