بیماری گموز مرکبات

بیماری گموز مرکبات به نام های دیگری نظیر انگومک مرکبات، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه نیز شناخته می شود.

بیماری گموز مرکبات به نام های دیگری نظیر انگومک مرکبات، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه نیز شناخته می شود.

علائم بیماری گموز مرکبات:

از علائم مهم بیماری گیاهی گموز مرکبات، ترشح صمغ در اطراف طوقه تا ارتفاع نیم متری از سطح خاک می باشد. پوست قسمت آلوده ممکن است بوی ماهی و یا ترشی بدهد. صمغ خارج شده ابتدا آبکی و بی رنگ است که پس از خشک شدن در هوای آزاد سخت شده و به رنگ خرمایی در می آید.

بیماری گموز مرکبات
بیماری گموز مرکبات

در مناطق مرطوب و پر باران، صمغ در اثر بارندگی حل و شسته شده، سپس پوسیدگی قهوه ای در طوقه و ریشه بوجود می آید. پوست تنه در این ناحیه به صورت ورقه های خشک و به طور عمودی از درخت جدا می شود. با فاسد شدن پوست در ناحیه طوقه، در جریان شیره پرورده اختلالاتی بروز کرده و ممکن است به طور کلی قطع شده و درخت از پا درآید.

مطالب مرتبط:
گموز پسته یا پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه
پوک شدن مغز پسته ، دلایل و راههای پیشگیری از آن

ممکن است در صورت شدت بیماری علائم بیماری روی برگ، شاخه، جوانه و میوه نیز ظاهر شود. جوانه های آلوده رشد نکرده و به تدریج فاسد و قهوه ای می شوند. ضعف گیاه از نوک درخت شروع شده و به تدریج به قسمت های دیگر تنه سرایت کرده و درنتیجه موجب مرگ سرشاخه ها می شود.

بیماری گموز مرکبات
بیماری گموز مرکبات

برگ درختان حالت رنگ پریده به خود گرفته و به تدریج زرد شده و می ریزد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی گموز مرکبات:

قارچ Phytophthora citrophthoraعامل ایجاد بیماری گیاهی گموز مرکبات است. قارچ فیتوفتورا تقریباً در تمام باغات مرکبات وجود دارد. در شرایط مرطوب، این قارچ اندام های تکثیری زیادی تولید کرده و به سرعت از طریق زخم یا ترک های موجود روی طوقه، وارد گیاه می شود. هوای گرم تابستان سرعت انتشار بیماری را کاهش داده و فعالیت قارچ در هنگام خشکی خاک متوقف می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری گموز مرکبات:

   از ارقام مقاوم به بیماری استفاده شود

 تهیه نهال سالم از خزانه

 حذف علف های هرز از دور طوقه

 خودداری از ایجاد زخم اطراف طوقه

 باغ باید در زمین های سبک و زهکشی شده احداث گردد. در اراضی رسی و سنگین حتما باید از نهال های پیوند شده روی پایه های مقاوم استفاده شود

درهنگام کاشت باید دقت شود تا نهال عمیق کاشته نشود

 فواصل بین درختان حفظ شود

 استفاده از کودهای مناسب و انجام عملیات صحیح باغبانی جهت تقویت درختان ضروری است

 دقت شود هنگام پیوند، زدن قطراتی از آب یا ذراتی از خاک باغ بین پایه و پیوندک قرار نگیرد

 از آبیاری غرقابی و جمع شدن آب دور طوقه پرهیز شود

محل پیوند نهال باید حداقل ١۵-٣۰ سانتیمتر بالاتر از خاک باشد

چنانچه زمین محل کاشت به مدت ١۶-١٢ ماه به صورت آیش گذاشته شود، جمعیت گونه های فیتوفتورایی به طور موثر کاهش می یابد

 اگر پوسیدگی بیشتر از نصف دور طوقه را فرا گرفته باشد باید درخت آلوده را قطع کرد

  مبارزه شیمیایی با بردوفیکس به شرح زیر :

سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار قبل از شروع باران های پاییزی

سم پاشی با بردفیکس ١۰ در هزار پس از هرس درزمستان

سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه

خاک دور طوقه درخت بیمار را کنار زده و محل آلودگی و بافت های پوست ریشه و طوقه درختان عفونی را با یک چاقوی تیز، تراشیده تا به نسج زنده و سالم درخت برسیم. محل تراشیده شده، با بردوفیکس غلیظ یا خمیر بردو پوشیده (رنگ) شود. سپس کل درخت با بردوفیکس ۵ در هزار سم پاشی شود

آبیاری درختان با بردوفیکس ١۰ درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز

بیماری گموز مرکبات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.