سیستمهای آبیاری و آشنایی با انواع آن

سیستمهای آبیاری یعنی ابزاری برای  بکارگیری مصنوعی آب در زمین و خاک ، به عبارت دیگر، سیستمهای آبیاری کمکی هستند جهت پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول . هر چند فقط ۱۵ درصد از زمین‌های کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمین‌های آبی حاصل می‌شود؛ که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

نیاز آبیاری :

به مقدار آبی گفته می شود که به صورت آبیاری به زمین داده می شود تا گیاه با حداکثر توان خود رشد نموده و تولید محصول نماید بخشی از این نیاز ممکن است از طریق باران های موثر تامین شود از طرف دیگر علاوه بر نیاز گیاه باید مقداری آب اضافی نیز داده شود تا نمک های اضافی از منطقه ریشه شسته شود.

شرایط اساسی انتخاب روش های آبیاری :

شرایط آب و هوایی
خصوصیات خاک
منابع مالی و توان اقتصادی و توجیه اقتصادی روش ها
پستی و بلندی (توپوگرافی) و شیب زمین
نوع محصول زراعی
روش های آبیاری معمول منطقه
منبع تامین آب
نیروی انسانی
مقدار و کمیت آب قابل استفاده در آبیاری
سطح اطلاعات و امکانات فنی و مسایل اجتماعی و…

روش های آبیاری

الف -آبیاری سطحی:

آبیاری سطحی که به عنوان قدیمی ترین و معمولترین روش کاربرد آب در مزرعه می باشد از اهمیت کافی برخوردار بوده و به انواع مختلف تقسیم بندی می شود.
آبیاری جوی پشته ای یا ردیفی
آبیاری کرتی
آبیاری نواری
روش آبیاری سطحی جوی وپشته ای(فارو)

ب-آبیاری تحت فشار

آبیاری زیرزمینی:

در سالهای اخیر انتقال آبیاری کشاورزی از سطحی به زیرزمینی و استفاده از لوله های تراوش کننده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .در این روش لوله های تراوا در زیرزمین در ناحیه ریشه قرار می گیرند و توسط این لوله های زیرزمینی تراوا آب و کود و سم و اکسیژن مستقیماً در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد.

کل سیستم مانند روش آبیاری قطره ای است منتها در این روش به جای لاترالهای حامل قطره چکان ها یا روزنه ها لوله های تراوا (تراوش کننده)در زیر زمین و در ناحیه ریشه گیاه قرار می گیرند.

به خاطر مزایای زیاد این سیستم در سالهای اخیر گرایش فوق العاده ای به این سیستم مشاهده می شودکه مسلماً روند این توسعه ادامه خواهد یافت. بطوریکه گفته می شود آینده کشاورزی در تصرف آبیاریهای زیر زمینی خواهد بود.

مزایای آبیاری زیرزمینی

صرفه جویی در مصرف انرژی (0/6 تا0/8 بار)
صرفه جویی در مصرف کود و سم (صرفه جویی تا 50%)
عدم نیاز به تسطیح
مصونیت لوله های تراوا از گرما و سرما
افزایش محصول (تا دو سه برابر گزارش شده است)
صرفه جویی در مصرف آب
از بین رفتن تدریجی علف های هرز در باغات
جلوگیری از شیوع آفات
قابل کنترل اتوماتیک
قابل اجرا بودن در باغات و حتی در گلدان های منزل
کاهش آلودگی زیست محیطی
مصونیت از آسیب و سرقت
عدم مزاحمت برای ماشین آلات و کارگران

آبیاری بارانی

1-آبیاری بارانی :

عبارت از روشی است که در آن آب در لوله هایی در مزرعه جریان پیدا کرده سپس وارد قسمتی به نام آبپاش می شود در موقع خروج از آن قطرات آب در هوا پخش می شود و به صورت باران به روی خاک می ریزد.آبیاری بارانی دارای روش ها و دستگاه های مختلفی می باشدکه با توجه به وضعیت اقتصادی ،پستی و بلندی زمین ،وجود و یا عدم وجود نیروی انسانی لازم و مقدار آب مورد نیاز انواع سیستم های آبیاری بارانی طراحی و اجرا می شود.

دستگاه آبیاری غلطان

روش دستگاه آبیاری غلطان

با توجه به مشکل حمل و نقل لو له های بلند آبیاری و باز کردن قطعات و جابجایی آنها سیستم ویلمو با هدف آسان تر کردن جابجایی لوله های آبیاری طراحی و ساخته شد .جابجایی دستگاه توسط موتوری که در وسط بالهای دستگاه نصب شده است انجام می گیرد.بالهای دستگاه شامل تعدادی لوله و چرخ است که معمولاً از جنس آلومینیوم می باشد.بال دستگاه علاوه بر انتقال آب مورد نیاز به آبپاش ها محور حرکت چرخ ها را نیز بر عهده دارد.این روش در شرایط ذیل قابل استفاده است.

در مزارعی که در مسیر حرکت دستگاه مانعی وجود نداشته باشد.
مزارعی که نسبتاً هموار باشد(حداکثر شیب 5-3 درصد).
مزارعی که ارتفاع گیاهان آن حداکثر به یک متر می رسند.

دستگاه آبیاری بارانی عقربه ای(سنتر پیوت)

سنتر پیوت جزو سیستمهای آبیاری بارانی بوده که جهت آبیاری مزارع بزرگ و یکپارچه مورد استفاده قرار می گیرد و از آن می توان برای آبیاری گیاهان ساقه کوتاه و بلند و در زمین های هموار و نسبتاً ناهموار استفاده کرد .این سیستم شامل یک بازوی حامل آبپاش ها می باشد که بر روی یک چرخ مستقر گردیده و حول یک نقطه مرکزی تحت اثر نیروی برق یا هیدرولیک می چرخند لذا زمین تحت آبیاری این دستگاه به شکل دایره است .

با توجه به طول بازو این دستگاه می تواند سطحی معادل 10 تا 200 هکتار را آبیاری نماید .کاربرد این دستگاه در اراضی کوچک (کمتر از 40 هکتار ) از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

روش دستگاه آبیاری بارانی قرقره ای

دستگاه آبیاری بارانی قرقره ای برای آبیاری گیاهان کوتاه و بلند در زمین های رسی و شنی هموار و ناهموار استفاده می شود.این دستگاه ماشین هایی هستند که در طول یک نوار آبیاری نموده و دستگاه آبپاش به وسیله یک لوله پلی اتیلن آبرسانی و کشیده می شود.این ماشین ها به صورت مداوم اراضی مورد آبیاری را به شکل نوارهای به طول 300 متر و عرض 70 متر آبیاری می نمایند.

در این سیستم آبیاری معمولاً از آبپاش های نوع گان استفاده می شود این آبپاش بر روی شاسی چرخ دار یا روی کالسکه سوار می گردد.با توجه به جابجایی و تحرک سریع این دستگاه بیشتر جهت انجام آبیاری تکمیلی در اراضی دیم و حاشیه رودخانه ها کاربرد دارد.

روش کلاسیک آبیاری

این روش رابرای آبیاری انواع گیاهان زراعی در زمین های شیب دار ،هموار،ناهموارو خاک های شنی و رسی می توان استفاده کرد.کلاسیک ثابت ،متحرک و نیمه متحرک انواع مختلف این روش ها می باشدکه اساس کار آنها یکسان می باشد.در این روش آب به وسیله پمپ از منبع آب (مخزن ،استخر،چاه و رودخانه)وارد لوله های اصلی و سپس بالها شده و از طریق آبپاش ها به صورت قطره های بسیار ریز و یکنواخت بر روی مزرعه پاشیده می شود.
مزایای آبیاری بارانی
توزیع به موقع و به اندازه و یکنواخت آب و کود وسم
صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان تا 75 درصد
نیاز کمتر به نیروی انسانی
آبیاری با منابع آبی کم (در آبیاری سطحی مقدور نمی باشد)
جلوگیری از رواناب و فرسایش خاک
امکان آبیاری اراضی شیب دار (بدون نیاز به تسطیح)
افزایش عملکرد محصول و یهیود کیفیت آن
امکان آبیاری در خاکهای کم عمق (به علت خاک کم عمق امکان تسطیح وجود ندارد)
قابل اندازه گیری بودن دقیق مقدار آب مصرفی
قابل استفاده بودن در اهداف دیگر(مثل جلوگیری از یخبندان ،سرمازدگی درختان ،خنک کردن محیط گیاه در هوای گرم )

آبیاری قطره ای:

آبیاری قطره ای عبارت است از روشی که طی آن آب با فشار کم از روزنه یا قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطره ای پایی بوته یا درخت ریخته می شود.فشار لازم در این سیستم به وسیله پمپ یا اختلاف ارتفاع تامین می شود.این سیستم شامل قسمت های مختلف از جمله قسمت تامین فشار و کنترل مرکزی (پمپ ،دستگاه های تصفیه آب شامل سیکلون و فیلتر شنی،مخزن کودوموادشیمیایی) لوله های اصلی و فرعی و قطره چکان ها می باشد.در این روش ها این امکان به وجود می آیدتا عمل آبیاری تا حد رفع نیاز آبی گیاه انجام شود و به میزان زیادی از اتلاف آب به صورت نفوذ عمقی ،ایجاد رواناب و تبخیر کاسته می شود.این روش بیشتر در باغات مورد استفاده قرار می گیرد ولی اخیراً روشی از این سیستم به نام سیستم تیپ برای گیاهان ردیفی از جمله چغندرقند ،ذرت و حتی پنبه مورد استفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز به صورت موفقیت آمیزی توسعه پیدا کرده است.

مزایای سیستمهای آبیاری قطره ای:

از بین رفتن مشکلات علف هرز مزرعه و هزینه مبارزه با آن
صرفه جویی در مصرف آ ب و افزایش راندمان تا 90 درصد
عدم نیاز به تسطیح
نیاز کمتر به نیروی انسانی
توزیع به موقع و به اندازه آب و کود
افزایش عملکرد محصول
بهبود کیفیت محصول و بازار پسندی آن
قابل اتوماتیک بودن سیستم آبیاری

توصیه ها جهت روند بهتراجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار:

سیستمهای آبیاری

الف-ارزیابی و مدیریت سیستم:

بعد از اینکه در یک مزرعه سیستمهای آبیاری تحت فشار طراحی و اجرا گردید بایستی در اولین فصل کار در مزرعه ارزیابی به عمل آیدتا نقاط ضعف آبیاری مشخص و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
توسعه کمی و کیفی آبیاری تحت فشار بستگی به این دارد که طرح های اجرا شده به صورت اصولی به انجام برسدو سیاست کلی بر مبنای اصول علمی استوار گردد.

نکته آخر اینکه در صورتی می توان حداکثر استفاده از منابع محدود آب به عمل آورد که طرح های در نظر گرفته شده در این زمینه با شرایط موجود منطقه و پارامترهای لازم جهت طراحی تطبیق داده شوند و این امر به جز با انجام تحقیقات در موارد فوق امکان پذیر نخواهد بود.

ب- طراحی :

1 –مطالعات اولیه شامل ؛

ظرفیت سیستم
حداکثر ظرفیت نفوذپذیری در خاک
تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس های مناسب
نیاز خالص و ناخالص آبیاری
سرعت نفوذ آب در خاک
تهیه اطلاعات مربوط به خاک (بافت ، ظرفیت مزرعه ای و نفوذپذیری خاک)
تعیین فاصله آبیاری

2 –طراحی روش آبیاری:

طراحی ایستگاه پمپاژ
تعیین و طراحی نوع سیستم
طراحی لوله های جانبی (جنس ،قطر ،فشار…)
تعیین بهترین آرایش لوله ها و آبپاش ها

ج-اجراء

اجرای سیستمهای آبیاری مهمترین قسمت به شمار می رود.در صورتیکه اصول بنیادی در طراحی در نظر گرفته شود بایسنی طرح را طبق نقشه طرح اجرا کرد و در اجرا از وسایل و تجهیزات مناسب و استاندارد استفاده نمود.

بیشتر بخوانیم :
آبیاری زیرسطحی در باغات پسته
سیستم آبیاری سنترپیوت
قطره چکان در آبیاری قطره ای و نقش و اهمیت آن
آبیاری تحت فشار، مزایا و معایب
اجرای ۱۰ طرح پایلوت سیستم‌های هوشمند آبیاری در کشور

ضرورت توسعه روش های آبیاری تحت فشار :

توسعه اراضی آبی کشور با توجه به کمبود منابع آب موجود جز از طریق صرفه جویی در مصرف آ‌ب موجود امکان پذیر نمی باشد.افزایش سطح زیرکشت از طریق صرفه جویی در مصرف آب و بالا بردن راندمان آبیاری می تواند مورد توجه قرار گیرد .

کنترل آب ،صرفه جویی و بالا بردن راندمان آبیاری در روش های سنتی موجود ،نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی دارد.در این شرایط بهترین گزینه بالا بردن راندمان آبیاری از طریق تبدیل در روشهای آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار می باشد.اجرای این روش ها با ملاحظات لازم و مدیریت مناسب می تواند باعث افزایش راندمان آبیاری و تولید محصولات بیشتر شود.

درست است که سیستمهای آبیاری تحت فشار باعث افزایش راندمان می شود ولی باید توجه داشت که در هر شرایطی نباید این روش ها را توصیه کرد و در صورتیکه آبیاری سطحی موجود بتواند از تلفات جلوگیری کند هیچ توجیهی برای تغییر روش ها وجود ندارد.

هدف از تغییر روش آبیاری بهبود وضعیت آبیاری می باشد که این تغییر نباید بدون مطالعه و بررسی انجام گیرد چرا که در صورتیکه تغییر نامناسب باشد اثرات سوء و ترویج بد روش های جدید را به دنبال خواهد داشت که ضربه سختی بر پیکره رو به رشد این روش ها در کشور خواهد زد.

در شرایط فعلی با توجه به اینکه چند سال از توسعه این روش ها در کشور می گذرد بایستی با ارزیابی و بررسی (بهره برداری ، فنی ، اجتماعی …)طرح های اجرا شده ،درجه موفقیت آنها در هر منطقه تعیین و راههای بالا بردن کیفیت روش های اجرا شده و راهکارهای توسعه طرح های جدید را تعیین نمود.

3-مراحل توسعه آبیاری تحت فشار :

– مطالعه و تحقیق روی روش های جدیدتر سیستمهای آبیاری تحت فشار و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف
– بررسی وضعیت موجود
-مطالعات اجتماعی و فرهنگی و آماده کردن زمینه پذیرش سیستم توسط زارعین منطقه
– بررسی و ارزیابی طرح های اجرا شده در سال های اخیر
– اصلاح روش های اجرایی و ارائه راه حل برای تسریع روند توسعه
-اجرای طرح های الگوی روش های نوین سیستمهای آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف
– ارائه طرح های مدیریتی و بهره برداری مناسب برای افزایش راندمانهای آبیاری
– ارائه الگوی طراحی منطقه با توجه به طرح های اجرا شده و ارزیابی شده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.