اصول آبیاری ذرت

0

آبیاری ذرت بسته به شرایط آب و هوایی، نوع خاک ، نرخ تبخیر و تعرق، منابع آبی موجود و نوع روش آبیاری ذر آن متفاوت است. مطالعات علمی نشان می دهد میزان آب مورد نیاز ذرت در کشت اول در حدود ۸ هزار لیتر در هکتار است. که در مناطق گرم و خشک کشور به ۹_۱۰ هزار لیتر در هکتار هم می‌رسد.

آب مورد نیاز ذرت در کشت دوم نیز ۶۵۰۰ لیتر عنوان شده است.

نحوه آبیاری ذرت

نیاز آبی ذرت بسته به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله:

  • شرایط اقلیمی منطقه
  • نوع خاک
  • مرحله رشدی
  • تراکم کشت
  • روش آبیاری ذرت

تعداد دفعات آبیاری ذرت از ۲ الی ۱۵ بار متفاوت است. در این میان پرورش اصولی ذرت دانه ای یا علوفه ای علاوه بر شرایط نور و گرما به نحوه آبیاری ذرت بستگی دارد

آبیاری ذرت

مدت زمان آبیاری ذرت

برای تعیین مدت زمان آبیاری در کشت ذرت باید شرایط منطقه را در نظر بگیریم. بسته به شرایط منطقه از زمان کاشت تا استقرار کامل بوته های ذرت آبیاری هر ۴ روز یکبار بوده و بعد از آن تا ظهور تاسل (گل تاجی) دور آبیاری به ۵ تا ۷ روز یکبار می رسد. از ظهور تاسل تا مراحل نهایی رشد نیز به دلیل افزایش دما در مناطق ذرت کاری هر ۵ تا ۶ روز یکبار باید آبیاری ذرت انجام شود.

فاکتورهای مهم در آبیاری ذرت

مسئله ای که هر کشاورز ذرت کار برای آبیاری ذرت با آن مواجه می شود این است که چه مقدار آب و کی مصرف کند. برای رسیدن به پاسخ اصولی باید چند فاکتور مهم را مدنظر قرار دهید.

سایر مطالب:

آفت پوسیدگی زغالی ذرت

مهم ترین آفات و بیماری های ذرت

ویروس کوتولگی زبر ذرت ( Maize rough dwarf virus)

شرایط اقلیمی منطقه

به هیچ وجه نقش اقلیم منطقه (دما، رطوبت، بارندگی و …) را در کشت ذرت دست کم نگیرید. در واقع کشاورز عزیز ذرت کار باید با دانستن نقش مهم اقلیم و شرایط رشدی ذرت بتواند مدیریت بهتری برای آبیاری مزرعه خود داشته باشد.

از آنجاییکه در مناطق کشت ذرت دما هوا بالا است، قطعا بر شرایط آبیاری و نیاز آبی ذرت هم اثرگذار است. هر چه دما هوا بالاتر و رطوبت منطقه نیز کم تر باشد میزان تبخیر و تعرق زیادتر بوده . در نتیجه اگر گیاه با تنش خشکی مواجه شود قطعا اثر منفی بر عملکرد ذرت خواهد داشت.

برای رسیدن به اینکه چه دور آبیاری برای مزرعه ذرت خودتان داشته باشید، باید بر اساس اطلاعات هواشناسی جهاد کشاورزی هر منطقه، اطلاعات زمان و میزان بارندگی و تغییرات آب و هوایی را داشته باشید. همچنین بر اساس آن فواصل آبیاری مزرعه ذرت را تنظیم کنید.

بسته به شرایط منطقه از زمان کاشت تا استقرار کامل بوته های ذرت آبیاری هر ۴ روز یکبار بوده و بعد از آن تا ظهور تاسل دور آبیاری به ۵ تا ۷ روز یکبار می رسد (بسته به دما ممکن است کم تر هم باشد).

از ظهور تاسل تا مراحل نهایی رشد نیز به دلیل افزایش دما در مناطق ذرت کاری هر ۵ تا ۶ روز یکبار باید آبیاری ذرت انجام شود. البته تاکید می کنیم که بسته به شرایط آب و هوایی منطقه دور آبیاری متفاوت است و برای همه مناطق یکسان نیست.

بافت خاک

در بحث آبیاری توجه به خاک مزرعه ذرت اهمیت ویژه ای دارد از این نظر که به دلیل تفاوت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها در مزارع، میزان آبی که باید مصرف شود، همیشه یکسان نیست.

توجه کنید که هر چه خاک سبک تر باشد زودتر خشک شده و آب کمتری نیز در خود نگه می دارد پس نیاز به آبیاری بیش تر است.

در خاک هایی که دارای بافت شنی هستند به دلیل سبک بودن بافت خاک، فواصل آبیاری برای ذرت کوتاه تر است اما در خاک های رسی فاصله آبیاری ها باید بیش تر باشد.   

شما می توانید انواع بذر ذرت را از فروشگاه های اینترنتی شبکه آفتاب و شاپ ثمر تهییه نمایید.

مرحله رشدی

از مهم ترین فاکتورهای فیزیولوژیک که در هر مرحله رشدی بر میزان آبیاری ذرت اثرگذار است، تبخیر و تعرق (Evapotranspiration) است که بسته به اقلیم تغییر می کند و در بحث تعیین نیاز آبی نیز یک عامل کلیدی است.

کشاورزان عزیز می دانند که نیاز آبی ذرت در همه مراحل رشدی یکسان نیست و نباید بیش از نیاز یا کم تر از نیاز به مزرعه ذرت خود آب بدهند.

از زمان کشت ذرت تا قبل از برداشت باید به نیاز آبی ذرت در هر مرحله رشدی دقت کنید. با بزرگ شدن گیاهان فواصل آبیاری ذرت طولانی تر شده و میزان آب مصرفی کم تر می شود.

زیرا زیاد شدن رشد شاخه و برگ باعث سایه اندازی روی خاک شده و میزان تبخیر از سطح خاک کم تر می شود و نیاز به آبیاری کاهش می یابد.

پس دقت کنید که دور آبیاری ذرت و میزان آب مصرفی در هر مرحله رشدی بخصوص در مراحل نهایی کاملا مدیریت شود.

تراکم کشت

یکی از فاکتورهای مهم در بررسی آبیاری ذرت، تعداد گیاه در مترمربع یا تراکم کشت است. البته بسته به نوع ذرت تراکم فرق دارد بطوریکه در ذرت علوفه ای تراکم کشت بیش تر از ذرت دانه ای است.

هر چه تراکم کشت ذرت بیش تر باشد به دلیل رقابت بوته ها بر سر آب و مواد غذایی و رشد بیش تر بیومس (حجم رشدی بوته)، نیاز آبی در هکتار بیش تر است.

اگر مدیریت آبیاری در تراکم های بالا انجام نشود قطعا بسیاری از بوته ها را به دلیل تنش کم آبی از دست می دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )