بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا

0

بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا دارای گونه های متفاوتی می باشد ولی به طور کلی عامل این بیماری گیاهی روی بسیاری از گیاهان بیماری زا هستند.

بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا

قارچ پیتیوم دارای گونه های متفاوتی می باشد ولی به طور کلی عامل این بیماری گیاهی روی بسیاری از گیاهان بیماری زا هستند.

تنوع در گونه های متفاوت این قارچ سبب گردیده است که توانایی بیماری زایی این قارچ در شرایط مختلف آب و هوایی افزایش یابد.

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی پیتیومی لوبیا روی گیاهان فراوانی بیماری زاست ولی بیشترین علائم روی حبوبات قابل مشاهده است.

بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا

علائم بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا

آلودگی پیتیومی روی لوبیا باعث پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، پوسیدگی غلاف، ساقه و ریشه می شود.

بیشترین آلودگی این قارچ حاصل از پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه در مراحل ابتدایی جوانه زنی می باشد. ولی می توان آلودگی را درتمام طول مراحل رشد مشاهده نمود.

گیاهچه هایی که از بذور آلوده جوانه می زنند پژمرده شده و ممکن است در مراحل ابتدای جوانه زنی از بین بروند.

روی جوانه های آلوده زخم های قهوه ای، آبسوخته و پوسیده ای نزدیک به سطح خاک تشکیل می شود.

در صورتی که توانایی قارچ برای ایجاد آلودگی پایین باشد نشانه هایی مانند ضعف عمومی، کوتولگی و کاهش رشد مشاهده خواهد شد.

از علائم دیگر بیماری کاهش سیستم ریشه ای بوته و افزایش ریشه های فرعی و نابجا در سطح خاک است.

در صورتی که گیاه از وضعیت تغذیه ای مناسبی برخوردار باشد علائم بارزی را روی برگ های بالایی و قسمت تاج بوته نمی توان دید ولی باردهی بوته کاهش خواهد یافت.

در زمانی که رطوبت بالا باشد پوشش کرکی روی غلاف و نزدیک به سطح خاک ایجاد می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی پیتیومی لوبیا

قارچ پیتیوم دارای گونه های متفاوتی است، که مهم ترین گونه هایی که باعث آسیب به لوبیا می شود شامل Pythium ultimum، P. paroecandrum، P. myriotylum وP.oligandrum می باشد.

زمستان گذرانی این قارچ روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می گیرد. باد، خاک آلوده، آب و ادوات کشاورزی نقش زیادی در انتقال این بیماری دارند.

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢۰ الی ٢٧ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

سایر مطالب:

بیماری سوختگی باکتریایی پنبه یا بلایت باکتریایی پنبه

عارضه لکه زاویه ای برگ لوبیا

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی پیتیومی لوبیا

  • استفاده از ارقام داری مقاومت نسبی
  • شخم عمیق و افزایش زه کش خاک
  • تناوب زراعی دو الی سه ساله با گیاهانی متفاوت از خانواده حبوبات
  • آییش در فصل تابستان
  • جمع آوری بوته های آلوده و علف های هرز و سوزاندن آن ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )