سم قارچ کش متالاکسیل

0

سم قارچ کش متالاکسیل که با نام تجاری ریدومیل نیز شناخته می شود یک سم قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی است. این سم از طریق برگ‌ها جذب شده و برای کنترل بوته میری جالیز و سفیدک داخلی جالیز استفاده می شود.

سم قارچ کش متالاکسیل

متالاکسیل اولین بار با نام تجاری ریدومیل در کشور به ثبت رسیده است. قارچ کش سیستمیک با اثر حافظتی و درمانی از گروه آسیل آلانین می باشد.

این ترکیبات با خاصیت سیستمیکی عمدتاً بصورت آپوپلاستی در گیاه حرکت می کنند. اما حرکت متالاکسیل از طریق آوندهای آبکش بصورت سیم پلاستی نیز گزارش شده است.

متالاکسیل از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب می شود و با جلوگیری از سنتز پروتئین قارچ، رشد آنها را متوقف می کند. باعث کنترل گسترش بیماری، توقف اسپورزایی قارچ و کاهش قدرت جوانه زنی اسپرانژیوم می شود.

متالاکسیل برای کنترل پاتوژن های خاکزی شاخه اوومیست (پیتیوم، فیتوفتورا و …) مورد استفاده قرار می گیرد. این قارچ کش را می توان به منظور ضدعفونی بذر، خیساندن خاک(بطوری که باعث از بین رفتن اسپورانژیوم و تجزیه هیف های فیتوفتورا شود). فرو بردن ریشه در محلول قارچ کش و سمپاشی اندام های هوایی و ریشه استفاده نمود.

کاربرد سم قارچ کش متالاکسیل

این قارچ کش از طریق ریشه، ساقه و برگ جذب گیاه شده و از رشد قارچ های بیماریزا جلوگیری می کند. این سم را می توان با خاک مخلوط کرد.

به این منظور باید قبل از کاشت گیاهان سم را با خاک بستر مخلوط کرد. یا پس از کاشت گیاه آنرا در اطراف بوته پاشید تا قارچ های خاکزی را از بین ببرد. شایان ذکر است که این سم ممکن است در خاک­های غنی از مواد آلی خیلی اثربخش نباشد و بهترین اثرگذاری را در خاک مرطوب دارد.

از دیگر مصارف سم قارچ کش متالاکسیل می توان به پیشگیری و درمان پوسیدگی طوقه در گیاهان زینتی، بوته ‌میری در خیار و سایر محصولات جالیزی، پوسیدگی ریشه و طوقه در فلفل، سفیدک دروغی و بوته ‌میری (پیتیوم) و ساق سیاه در توتون و تنباکو خزانه، پوسیدگی طوقه (گموز) در مرکبات و پوسیدگی ریشه طوقه و تنه بوته میری در سیب، گلابی، پسته و انار اشاره کرد.

در مورد کاربرد این سم برای درختان میوه ابتدا لازم است علف ­های هرز سطح سایه‌ انداز را از بین برده. سپس متالاکسیل را بطور یکنواخت روی سطح خاک قسمت سایه‌ انداز استفاده کنید.

دوره کارنس

دوره کارنس متالاکسیل حداقل ۷ روز می باشد.

سایر مطالب:

آشنایی با قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم

موارد استفاده و کاربرد قارچ کش تری دمورف (کالکسین)

مقدار و زمان مصرف سم قارچ کش متالاکسیل

این قارچ کش برای بیماریهای قارچی گیاهان به نسبت های مختلف طبق نظر کارشناسان کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال برای بوته‌ میری جالیز ۲۵-۲۰ کیلوگرم قارچ‌ کش در هکتار و برای از بین بردن سفیدک داخلی جالیز به صورت محلول ‌پاشی به میزان ۲۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار در صورت بروز اولین نشانه‌ های بیماری استفاده شده و به فاصله ۱۵ روز تکرار می شود.

مصرف این قارچ کش در موارد و مقادیر ذکر شده هیچ اثر سویی روی گیاهان نداشته. و با اکثر قارچ‌ کش ­ها، حشره‌ کش ­ها، کنه ‌کش­ ها و سموم دیگر قابل اختلاط است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )