بیماری لکه ارغوانی سیر

0

علایم بیماری لکه ارغوانی سیر در ابتدا به صورت لکه های زرد رنگ و سپس, به صورت لکه های کشیده بیضوی و ارغوانی رنگ مشاهده شد که گاهی با کپک قهوه ای رنگی نیز پوشیده می شد. قارچ عامل بیماری Alternaria sp. شناسایی گردید. نوعی بیماری سوختگی برگی در مرحله بلوغ روی بوته های سیر مشاهده شد.

لکه ارغوانی سیر

بیماری گیاهی لکه ارغوانی باعث آسیب به گیاهان خانواده پیازیان از جمله پیاز، سیر، موسیر و تره فرنگی می شود. اولین علائم بیماری روی برگ های قدیمی بوته قابل مشاهده است.

بیماری لکه ارغوانی سیر

علایم بیماری لکه ارغوانی سیر

علائم اولیه بیماری گیاهی لکه ارغوانی سیر روی برگ شامل لکه های کوچک، آبسوخته با مرکزی سفید می باشد. اندازه تقریبی لکه های برگی بین یک الی سه سانتی متر می باشد.

با توسعه بیماری لکه ها به رنگ بنفش متمایل شده و اطراف این لکه های بیضی شکل توسط لایه ای زرد رنگ احاطه می شود.

در نهایت برگ های آلوده زرد و پژمرده می شوند. این بیماری روی قسمت هایی از بوته که دچار آسیب های فیزیکی شده اند بیشتر مشاهده می شود. نشانه های بیماری به ندرت روی گردن غده پیاز و سیر مشاهده می شود.

علائم اولیه بیماری روی غده به صورت لکه های رنگ پریده است که به سرعت به رنگ قهوه ای یا آجری در می آید.

سایر مطالب:

خاک مناسب برای کاشت گیاه سیر

بیماری پوسیدگی خاکستری در پیاز و سیر

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی

عامل بیماری گیاهی لکه ارغوانی سیر قارچ Alternaria porri می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢٢ الی ٢۵ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی داخل مزرعه صورت می گیرد. جابجایی عامل بیماری توسط باران، باد، آبیاری بارانی، حشرات و حرکت ادوات کشاورزی صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه ارغوانی سیر

  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • تناوب زراعی سه الی چهار ساله با گیاهان غیر میزبان
  • کاهش تراکم بین بوته ها
  • مبارزه با آفات به خصوص تریپس
  • جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی بعد از برداشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )