بیماری لکه برگی شلغم

0

بیماری لکه برگی شلغم روی ریشه یا میوه شلغم تاثیر گذار نیست اما از آنجا که روی ظاهر برگ ها تاثیر می گذارد طبیعتا فروش محصول در بازار را با مشکل روبرو می سازد. دو گونه از قارچ Alternaria به نام های A. brassicicola و A. brassicae می توانند باعث ایجاد بیماری قارچی در برگ های شلغم شوند.

بیماری لکه برگی شلغم

بیماری گیاهی لکه برگی شلغم دارای اسامی مختلفی از جمله نقطه سیاه، لکه برگی آلترناریایی و نقطه خاکستری می باشد. این بیماری در مناطق خنک قدرت توسعه بیشتری دارد. عامل این بیماری علاوه بر شلغم باعث آسیب به محصولات دیگری از جمله کلم، ترب، کلم برگ، کلم بروکلی و گیاه خردل می شود.

این بیماری را می توانید به راحتی تشخیص دهید. لکه هایی از زرد تا سیاه روی برگ ها تشکیل می شود و سپس حلقه های متحدالمرکز روی آن ایجاد می شود. این بیماری می تواند به غلاف بذر، ساقه، دمبرگ و گل سرایت کند.

علایم بیماری لکه برگی شلغم

این بیماری می تواند در مراحل اولیه رشد باعث آسیب به جوانه های بذری و برگ های اولیه گردد.

نشانه های بیماری گیاهی لکه برگی شلغم روی برگ شامل نقاط کوچک، کمی برآمده و مایل به زرد می باشد که به مرور به رنگ قهوه ای یا خاکستری تیره در می آید.

این نقاط ممکن است گرد یا زاویه دار باشند و به مرور حاشیه ای سیاه در اطراف لکه ها شکل می گیرد. از دیگر علائم بارز این بیماری، می توان به شکل ظاهری لکه ها به صورت حلقه های متحدالمرکز اشاره نمود.

در نهایت برگ های آلوده خشک و کمی پیچیده می شوند. در مواقعی که شدت بیماری بالا باشد، زخم های طولی و تیره رنگ نیز در امتداد ساقه و دمبرگ شکل می گیرد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی شلغم

عامل بیماری، قارچ Alternaria می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ١٩ الی ٢۵ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

عامل این بیماری می تواند برای چندین سال روی بقایای گیاهی داخل خاک زمستان گذرانی نماید. آبیاری بارانی، ادوات کشاورزی، باد و تردد کشاورزان باعث جابجایی عامل بیماری می شود.

سایر مطالب:

آفت کرم برگخوار کارادرینا ذرت ، علایم و نحوه خسارت آن

آفت بید کلم یا پروانه پشت الماسی

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی شلغم

  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو الی سه ساله با محصولات غیر میزبان
  • جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی بعد از برداشت محصول
  • اجتناب از مصرف مازاد کودهای دارای نیتروژن
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • کنترل حشرات مزرعه به خصوص شته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )