عوامل موثر در پوک شدن مغز پسته

0

پوک شدن مغز پسته ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد،در اینجا به بعضی از علت های پوکی وراه های مقابله با آن اشاره می گردد.

در پوک شدن مغز پسته

پوکی پسته یک مشکل بزرگ برای کشاورزان به وجود آورده است که ممکن است درصدی از پسته های پوک شوند، اما گاهی اوقات میزان درصد پوکی بالا می رود که به کشاورز خسارت وارد می کند.

در اینجا ما به طور کامل علت پوکی پسته و راهکارهای جلوگری از آن را به شما توضیح می دهیم.

پوک شدن مغز پسته

عوامل ایجاد کننده پوک شدن مغز پسته :

عوامل ژنتیکی

تحقیقات نشان داده که میزان پوکی در ارقام مختلف پسته متفاوت میباشد. پوکی پسته کله قوچی بالاتر از نوع اکبری و احمد آقایی میباشد

عوامل تغذیه ای

مدیریت کود دهی مناسب باغات پسته در میزان پوکی بسیار حائز اهمیت میباشد

عناصر نیتروژن(N) و بور و مس نقش مهمی در میزان کاهش پوکی دارد.

عوامل هورمونی

هورمون هایی مانند اکسین جیبرلین ها و سایتوکینین در رشد میوه و رشد جنین نقش مهمی دارند

گرده افشانی

در برخی از باغات پسته که درخت نر وجود ندارد پوکی بیشتر میباشد. و وجود گرده زیاد میتواند از شدت پوکی بکاهد که البته باید سایر عوامل را نیز در نظر گرفت

تنش های محیطی

از جمله گرمی هوا در زمان باز شدن گل ها و گرده افشانی میتواند موجب افزایش پوکی شود

پوکی در زمان تشکیل میوه

هنگامی است که گرده افشانی انجام می‌گردد اما تلقیح به دلایلی چون عدم رشد لوله گرده تا رسیدن به تخمک و همچنین از بین رفتن تخمک در زمان نزدیک شدن لوله گرده با مشکل روبرو میگردد.

سایر مطالب:

اجرای روش چالکود زمستانه در باغ
زمان و روش هرس زمستانه ی درختان
بهترین روش پیوند زدن در درختان پسته کدام است

تنش آفات و بیماریهای مختلف و نقش آنها در پوک شدن مغز پسته

تنش آفات و بیماریهای مختلف نیز پدیده موثر می‌باشند به طوری که پژوهش‌ها نشان داده است که نسل‌های آخری و شپشک ها به گونه ای قادرند به جنین آسیب برسانند که سبب پوکی میوه شده و امکان تمایز این نوع پوکی با پوکی فیزیولوژیکی برخی موارد سخت و غیرممکن می‌گردد.

زنبورهای مغزخوار , سن ها و حتی پروانه کراش نیز می‌توانند سبب جلوگیری از رشد جنین و تشکیل میوه های پوک و نیمه مغز گردند. اگرچه در ارتباط با تاثیر بیماری های مختلف پسته بر پدیده پوکی پژوهش های کمی انجام گردیده است اما آنچه مشخص است اینکه از درختان آلوده نمی توان محصول با کیفیت و کمیت مناسب انتظار داشت.

توصیه هایی برای پیشگیری از پوک شدن مغز پسته

اگرچه کاهش درصد پوکی محصول به دلیل عدم شناخت عمیق از این پدیده و به دلیل ماهیت پیچیده آن امری مشکل به نظر می‌رسد اما مدیریت مناسب آبیاری ,کوددهی و افات و بیماری ها سبب جلوگیری از ضعف عمومی درختان گردیده و به طور قابل توجهی از افزایش درصد پوکی محصول در باغات میکاهد.

همچنین مشخص شده است که روش های سربرداری و تنک شاخه میتواند سبب کاهش درصد پوکی گردند. در پژوهشی مشخص گردید که کاربرد برخی از روغن های معدنی مانند روغن ولک در ارقام اکبری و اوحدی نیز می تواند سبب کاهش پوکی میوه ها گردد. محلول پاشی برخی از قندها نیز می‌تواند در کاهش پوکی میوه ها پسته موثر باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )