بیماری زنگ زرد ساقه درغلات

0

بیماری زنگ زرد ساقه ، یکی از بیماریهای شناخته شده در خانواده غلات است. تقریباً در تمامی مناطقی که این محصول کشت می‌شوند می توان این بیماری را یافت .

بیماری زنگ زرد ساقه

عامل بیماری زنگ زرد گندم قارچی است به نام puccinia striiformis که از رده بازیدیومیست ها راسته اوردینا ل های و خانواده pucciniacaeمی باشد.

این بیماری یکی از مهمترین بیماری های گندم در دنیا و در ایران به شمار رفته و در سال های شیوع خسارت سنگینی را موجب می شود در حال حاضر در بیشتر مناطق گندم خیز کشور انتشار دارد.

بیماری زنگ زرد ساقه

علایم بیماری زنگ زرد ساقه غلات

علائم بیماری زنگ زرد در روی برگ های جوان به صورت جوش یا تاول هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی ظاهر شده سپس این جوش ها به هم پیوسته و نوارهایی در امتداد رگبرگ های در هر دو سطح برگ نمایان می شود.

زنگ زرد به اندام های مختلف گندم مانند برگ,غلاف ساقه ,خوشه , گلوم وگلومل و حتی ریشک ها حمله کرده و در بهار زودتر از سایر زنگ ها به چشم می خورد.

هر یک از جو ش ها روی برگ حاوی هزاران هاگ یا اوریوسپور بهاره است که فعال ترین شکل تکثیر قارچ عامل بیماری بوده و باعث توسعه بیماری در فصل رشد گندم در مزارع و همچنین انتقال بیماری از سالی به سال دیگر می باشد.

در اواخر فصل در سطح زیرین برگ تلیو سپور های سیاه رنگ قارچ ظاهر می شود.

زیست شناسی بیماری زنگ زرد ساقه

تا کنون برای این قارچ میزبان واسط در دنیا شناخته نشده است . زنگ زرد گندم زمستان را به صورت اوردیوسپور و میسلیوم روی علف هرز گندمیان و یا گندم های روییده از سال قبل گذرانده وبا مساعد شدن شرایط محیطی به صورت همه گیر شیوع پیدا می کند الودگی ممکن است در پاییز و یا زمستان رخ بدهد. الودگی ممکن است در پاییز و یا زمستان رخ بدهد .

اوردسپور های زنگ زرد پس از قرار گرفتن روی برگ در صورت وجود شبنم و اب ازاد جوانه زده و لوله تندش ان از طریق روزنه به داخل برگ نفوذ میکند.

ریسه های قارچ در داخل برگ رشد کرده و از طریق اندام مکنده با مواد داخل سلول تماس برقرار میکند و بالاخره با توسعه ریسه در فضای بین سلولی کلنی جدید قارچ جوش های و اوردیوسپور تشکیل می شود.

سایر مطالب :

”سن گندم” ونحوه ی پیشگیری و کنترل این آفت خسارتزا

آفت تریپس گندم

نحوه خسارت بیماری زنگ زرد ساقه

الودگی برگ های پاینی به نسبت برگ های بالایی تاثیر کمتری در کاهش محصول دارد. حساسترین مرحله رشد گیاه مرحله ظهور برگ پرچم و متورم شدن غلاف و مرحله تشکیل خوشه می باشد .

هر چه الودگی برگ پرچم بیشتر باشد میزان خسارت وارده به محصول بیشتر خواهد بود.

مدیریت تلفیقی بیماری

راهکار های موثر در کنترل زنگ زرد گندم عبارتند از کشت ارقام مقاوم و یا متحمل از بین بردن علف های هرز گندمیان استفاده بهینه از کودهای ازتی از بین بردن کانون های اولیه الودگی و در صورت بروز اپیدمی یکبار سمپاشی در مرحله تورم خوشه قارچکشهای تکتو تیلت و ایمکت در مقدار نیم لیتر در هکتار و قارچ کش فو لیکور به مقدار یک لیتر در هکتار برای این سمپاشی تو صیه می شود

کنترل

ریشه کنی زرشک و کار حساب شده روی ارقام مقاوم ، از جمله عوامل مهم در افزایش پایداری مقاومت به زنگ ساقه و کاهش اپیدمی زنگها است.

  1. استفاده از واریته مقاوم ، نیمه مقاوم و متحمل
  2. تراکم مناسب بوته (استفاده از مقادیر کمتر بذر در واحد سطح )
  3. رعایت زمان کاشت مناسب
  4. استفاده بهینه از کود ازته
  5. جلوگیری از هر گونه عاملی که باعث افزایش علفی شدن گیاه شود
  6. کشت بصورت موزائیکی : (کشت مخلوط رقم های مختلف)
  7. از بین بردن علفهای هرز خانواده گندمیان مرغ و جو دم موشی و باقیمانده گیاهان آلوده

کنترل شیمیایی به محض مشاهده اولین علائم کانون کوبی شود. درصورت وجود اپیدمی در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )