تاثیر ازت در گندم و نحوه مصرف آن

0

تاثیر ازت در گندم بر افزایش عملکرد و پروتئین دانه یعنی افزایش کمیت و کیفیت محصول اثر مستقیم دارد چون بیشترین نیاز گندم به ازت در مراحل پنجه دهی و ظهور خوشه و دانه بوده که با مدیریت صحیح مصرف و تقسیط کودسرک میتوان به آن دست یافت.

نقش و تاثیر ازت در گندم

 در تغذیه گندم آبی مصرف کود ازت بهتر است در ۳ تا ۴ مرحله، قبل از کشت، پنجه دهی، شروع ساقه رفتن، ظهور خوشه و دانه صورت گیرد و بهتر است کود دهی با توجه به میزان ازت مورد نیاز گیاه که طبق آزمون خاک و نوع بافت خاک میزان آن برآورد شود، صورت گیرد.

تاثیر ازت در گندم

تاثیر ازت در گندم

۱- تحریک کننده نمو ریشه
۲- زودرسی محصول
۳- افزایش تعداد خوشه
۴- نمو خوب دانه
۵- افزایش درصد خوشه های پر شده
۶- افزایش مقدار پروتئین دانه

نحوه مصرف ازت در گندم

بهترین تقسیط مصرف کود ازت تقسیط ۲ تا ۳ مرحله ای است که شامل :

۱- قبل از کاشت

۲.پنجه دهی و یا ساقه دهی

۳.شروع خوشه دهی، می شود.

در مزارع گندم دیم، کوددهی به بارندگی های مناسب از نظر زمان ،میزان و پراکنش باران بستگی داشته که مدیریت صحیح تقسیط کود ازت در مزارع دیم را با مشکل مواجه می‌کند.

شما میتوانید برای استعلام قیمت و سفارش انواع کود و ریزمغذی ها با این شماره ها تماس حاصل فرمایید ۰۹۱۲۰۴۳۶۸۹۰-۰۹۱۹۵۹۰۰۹۵۲ یا از طریق فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر اقدام نمایید.

تاثیر کمبود ازت در گندم به چه صورت است؟

علائم کمبود ازت در گندم: ازت عنصر ضروری و مورد نیاز کلیه گیاهان زراعی است و به صورت نیترات و آمونیوم می‌تواند از طریق ریشه گیاهان جذب شود منتهی نتیرات در واکنش وسیعتر یعنی در PH بین ۳ تا ۸ و آمونیوم در واکنش محدودتر یعنی در PH بین ۸-۷ قابل استفاده است.

ازت آلی غیر قابل دسترس بوده تا زمانی که توسط فعالیتهای میکروبی تبدیل به اشکال غیر آلی گردد. ازت یک عنصر مهم در پروتئین است و در گندم بیشترین نیاز نیتروژن در دوره رشد سریع گیاهان تا زمان خوشه دهی بوده و بتدریج تا زمان گلدهی کاهش می یابد. نیتروژن خاک در اوایل بهار (قبل از گرم شدن خاک بای فعالیتهای عوامل میکروبی و آماده سازی نیتروژن)، در زمان شروع به رشد گیاهان کاهش پیدا می‌کند. بارندگی شدید نیز می‌تواند نیتروژن را از خاکهای شنی شستشو داده یا عامل دنیتریفیکاسیون گشته که باعث می‌شود نیتروژن برای جذب گیاه غیر قابل استفاده گردد.

سایر مطالب:
بیماری ویروسی کوتولگی گندم
بیماری سیاهک هندی گندم
مراحل مهم آبیاری در زراعت گندم

علائم کمبود ازت به چه صورت است؟

علائم کمبود ازت معمولاً به صورت کندی رشد، سبز کمرنگ یا زرد شدن برگها و کوچک ماندن آنها و ریزش قبل از مود برگهای پائینی گیاه، کاهش جوانه زنی، کم شدن وزن و پروتئین دانه ضعیف شدن رشد ریشه و رأس قسمت های هوایی، کاهش رشد طولی و در نتیجه کوتاه ماندن گیاه، تغییر رنگ ساقه متمایل به قرمز یا ارغوانی و کوچک ماندن سنبله می‌گردد. بدلیل انتقال فیزیولوژیکی ازت به بافتهای فعال، زردی از برگهای پائینی به برگهای بالاتر پیشروی کرده و از نوک برگ شروع می‌شود. در کمبودهای شدید باعث مرگ زودرس برگهای قدیمی می‌گردد.

دادن ازت بیش از حد به گیاهان سبب نمود غیر طبیعی در موقع جوانی و افزایش شادابی و رشد رویشی گیاه یا خوابیدگی بوته، کم شدن مقاومت در برابر سرما و همچنین بیماریها و آفات، دیررسی دانه ها و نامرغوب شدن محصول می‌گردد. ازت زیاد همچنین باعث افزایش رشد برگها شده و ممکن است روی میانگره های پائین تر سایه انداخته و پنجه زنی را محدود نماید. کمبود ازت با کاربرد کودهای ازته مانند اوره، آمونیوم یا سولفات و نیترات آمونیوم یا محلول آمونیاک در بهار یا پائیز درمان می‌گردد. ازت که قبل از خوشه دهی روی برگها بکار برده می‌شود تأثیری روی میزان محصول نداشته ولی می‌تواند به میزان قابل توجهی باعث افزایش پروتئین محتویات دانه گردد.

بهترین زمان دادن کودهای ازت دار در دو مرحله، یکی قبل از کاشت و دیگری در مرحله سنبله رفتن گندم است. کودهای ازت دار موجب افزایش پروتئین دانه گندم و زیاد شدن گلوتن شده و دادن آنها به زمین به طور یکجانبه و بیش از حد لزوم و حتی دیروقت، موجب شیوع زنگها، سفیدکها و پراکندگی سریع بیماریهای قارچی می‌شود و به دانه و کاه نیز خسارت وارد می‌نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )