صفر تا صد عارضه پوسیدگی سیاه هویج

0

بیماری پوسیدگی سیاه هویج به عنوان یک بیماری بعد از برداشت به حساب می آید، ولی باعث مرگ گیاهچه و آلودگی طوقه و برگ هویج می شود.

بیماری پوسیدگی سیاه هویج

پوسیدگی سیاه هویج سبب مرگ گیاهچه (damping-off)، ایجاد آلودگی در برگ و طوقه، بلایت برگ (ایجاد لکه‌های قهوه‌ای متمایل به سیاه در حاشیه برگ‌ها) و پوسیدگی در ریشه هویج می‌شود.

عامل بیماری پوسیدگی سیاه که در بعضی منابع با نام پوسیدگی طوقه در نظر گرفته می شود، علاوه بر هویج باعث آسیب به محصولات دیگری از جمله شلغم، کرفس و جعفری می شود.

بیماری پوسیدگی سیاه هویج

علایم بیماری پوسیدگی سیاه هویج

ایجاد آلودگی در برگ و طوقه، بلایت برگ (ایجاد لکه‌های قهوه‌ای متمایل به سیاه در حاشیه برگ‌ها) و در نهایت پوسیدگی در ریشه هویج می‌شود، که از انتهای دمبرگ به هویج چسبیده به ریشه غده ای هویج سرایت می کند.
این قارچ در زمان انبارداری نیز موجب پوسیدگی در هویج می‌گردد.
بر روی ریشه  لکه‌های سیاه فرو رفته ای ظاهر می‌شود، که با گسترش پوسیدگی، نواحی پوسیده عمیق‌تر شده و ریشه  غیرقابل مصرف می‌گردد.
هویج هایی که در اثر آلودگی اولیه به این بیماری از بین نرفته باشند، در اکثر آنها یک حلقه سیاه پوسیدگی در قسمت بالای ساقه آنها بوجود می‌آید، که باعث کاهش کیفیت هویج می‌گردد.

سایر مطالب :

بیماری شکافتگی ریشه هویج

سفیدک پودری هویج و چگونگی کنترل آن

عامل بیماری

عامل بیماری قارچی به نام Alternaria است. رشته های میسیلیوم این قارچ با جدار عرضی منشعب و در حالت پیری تیره رنگ می شود.

کنیدیوفورها در سطح میزبان و نسبتا کوتاه و تیره تشکیل می گردد. کنیدی ها زنجیری قرار داشته، تیره تقریبا گلابی شکل و دارای دیواره های عرضی و طولی است.

چرخه بیماری

عامل ایجاد بیماری روی بقایای گیاهی هویج و در خاک نیز چندین سال می‌تواند زنده بماند، پس تناوب ضروری است. انتقال بیماری از سالی به سال دیگر به وسیله ی بقایای گیاهی آلوده است.

کنیدی ها در داخل آب ظرف مدت یک الی دو ساعت و در حرارت ۶-۳۴ درجه سانتیگراد و حرارت اپتیمم ۲۸-۳۰ درجه ظرف مدت ۳۵-۴۵ دقیقه جوانه می زنند.

میسیلیوم های قارچ مستقیما از طریق بافت کوتیکول وارد برگ یا ساقه می گردند و لکه های مربوط به بیماری در شرایط مساعد ظرف مدت ۲-۳ روز ظاهر می شود.

موقعی که اندازه لکه ها روی برگ به قطر حدود سه میلیمتر رسید، اسپورزایی قارچ انجام میگیرد.

کنیدی های حاصله به سهولت توسط جریان هوا منتقل شده و حشرات نیز می توانند در انتقال آنها نقش مهمی داشته باشند.

کنترل بیماری پوسیدگی سیاه هویج

  • استفاده از بذرهای عاری از بیماری
  • استفاده از ارقام مقاوم
  • استفاده از تناوب های زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • مدیریت آبیاری مزرعه
  • زیر خاک کردن بقایای گیاهی آلوده به بیماری بوسیله شخم بلافاصله پس از برداشت
  • غوطه‌ور کردن بذر در آب داغ در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه
  • شستشو و فرو بردن بذر هویج در محلول گرم هیپوکلریت سدیم به مدت ۳۰ دقیقه
  • استفاده از قارچکش‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )