بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

0

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج باعث آلودگی تمام قسمت های بالای خاک این محصول می شود. این بیماری به طور مستقیم تاثیری روی ریشه ندارد. عامل این بیماری تنها باعث آلودگی هویج می شود و روی محصولات دیگر تاثیری ندارد.

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

لکه‌های این بیماری در خیلی از مواقع با بیماری لکه برگی آلترناریایی اشتباه گرفته می‌شود، در لکه برگی آلترناریایی نسبت به لکه برگی سرکوسپورایی، لکه‌ها زاویه‌دارتر، نامنظم تر و تیره تر هستند. عامل بیماری به ریشه هویج حمله نمی‌کند و فقط بخش های هوایی هویج را آلوده می‌کند.

بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

علایم بیماری لکه برگی سرکوسپورای هویج

علائم بیماری گیاهی لکه برگی سرکوسپورایی هویج به طور غالب در حاشیه برگ و روی برگ های جوان قابل مشاهده است. نشانه های اولیه بیماری روی برگ شامل نقاط ریز، به اندازه یک الی سه میلی متر، زاویه دار، قهوه ای همراه با حاشیه ای تیره می باشد.

به طور غالب در اطراف این لکه ها، هاله ای رنگ پریده شکل می گیرد. لکه ها به صورت طولی روی دمبرگ، ساقه و حتی گلبرگ توسعه می یابد. با توسعه بیماری برگ ها خشک، پیچیده و در نهایت از بین می روند. از بین رفتن بافت برگی علاوه بر کاهش کیفیت ریشه، در روند برداشت محصول نیز اختلال ایجاد می کند.

سایر مطالب:

بیماری لکه حفره ای هویج

آفت کرم مفتولی هویج (کرم سیمی هویج)

همه چیز درباره بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

عامل بیماری

عامل بیماری گیاهی لکه برگی سرکوسپورای هویج، قارچ Cercospora carotae می باشد. باد و آبیاری بارانی باعث جابجایی عامل بیماری می شود.

شرایط گسترش بیماری

ریشه های آلوده باقی مانده در داخل مزرعه باعث آغاز روند بیماری زایی در فصل زراعی بعد می شود. بذور آلوده می تواند باعث انتقال آلودگی به مزارع عاری از بیماری شود. زمستان گذرانی عامل این بیماری گیاهی روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢۵ الی ٢٩ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

کنترل بیماری

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از بذرهای عاری از بیماری
  • تیمار بذرها با قارچکش‌ها
  • زیر خاک کردن بقایای گیاهی آلوده به بیماری بوسیله شخم
  • استفاده از تناوب‌های زراعی ۲ تا ۳ ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • استفاده از قارچکش‌ها در مزارع آلوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )