چگونگی کنترل عارضه کپک سفید گردو

0

کپک سفید گردو یکی از بیماری های شایع قارچی درخت گردو است که تظاهرات آن ابتدا به صورت لکه های زرد رنگ در سطح فوقانی برگ ظاهر می شود و سپس این لکه ها به رنگ قهوه ای تغییر می یابند.

بیماری کپک سفید گردو

در این بیماری ابتدا  لکه های  زرد  رنگ در سطح  فوقانی  برگ ظاهر می شوند و سپس به رنگ قهوه ای تغییر می یابند.در سطح تحتانی برگ پوشش سفید تا خاکستری رنگ قارچ تشکیل می شود.زمستان گذرانی قارچ در برگهای پای درختان می باشد.

بیماری کپک سفید گردو

علایم بیماری کپک سفید گردو

علائم اولیه در این بیماری شامل ظهور لکه های رنگ پریده و زرد با اشکال هندسی مختلف در سطح برگ ها و عمدتا در امتداد رگبرگ ها می باشد. در سطح زیرین برگ ها نیز پوشش قارچی سفید رنگ‌ تا خاکستری تشکیل می شود.

با گذشت زمان لکه ها توسعه یافته و بهم پیوسته و سطح وسیعی را دربر می گیرند.

این لکه ها قهوه ای و بافت مرده شده و در بعضی مواقع بدشکلی و پیچیدگی برگ ها مشاهده می شود. در نهایت برگ های آلوده مرده و زودتر از موعد می ریرند.

علت بیماری کپک سفید گردو

عامل بیماری قارچ Microstroma juglandis می باشد. این قارچ در برگ های ریخته شده پای درختان زمستان گذرانی و بقا دارد. با شروع فصل بهار، اسپورهای عامل بیماری انتشار یافته و آلودگی‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. عامل بیماری در شرایط مرطوب و خنک توسعه یافته و سبب شیوع بیماری می گردد.

سایر مطالب:

بیماری آنتراکنوز گردو و نحوه مبارزه با آن

کنترل و مدیریت بیماری

کنترل ارگانیک

تاکنون عامل بیولوژیکی برای کنترل این بیماری ارائه نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. این بیماری از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبوده، لذا مبارزه شیمیایی توصیه نمی‌گردد.

در آلودگی های شدید دوبار سمپاشی با قارچکش سیتمیک ویستین پــودر و تابل ۰/۰۵ (به نسبت ۳ در هزار) در خرداد ماه به فاصله ۱۵ روز کفایت می کند.

اقدامات پیشگیرانه

  • جمع آوری و حذف بقایای گیاهی.
  • شخم و دفن بقایا.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )