عارضه پوکی مرکز هنداونه

0

عارضه پوکی مرکز هنداونه در حقیقت نوعی ناهنجاری فیزیولوژیک محسوب می شود که عوامل ژنتیکی، محیطی و تغذیه می تواند بر آن تاثیرگذار باشد.

علایم عارضه پوکی مرکز هنداونه

ایجاد حفره در مرکز هندوانه و تغییر رنگ بافت ها از قرمز به سفید از علائم این عارضه محسوب می شود.

عارضه پوکی مرکز هنداونه

علت عارضه پوکی مرکز هنداونه

قبلا تصور می شد علت توخالی شدن مرکز هندوانه مربوط به رشد سریع میوه است که در آن پوست سریعتر از گوشت داخلی منبسط می شود و منجر به جداسازی سه محفظه داخلی میوه و یک منطقه خالی بین آنها می شود. نیتروژن زیاد و آبیاری بیش از حد به همراه شرایط مناسب رشد، در بروز بیشتر این عارضه دخیل بودند.

اما نتایج جدید نشان می دهد این عارضه به طور مستقیم با نیتروژن و مدیریت آب مرتبط نیست، بلکه به گرده افشانی و شرایط آب و هوایی در طول گرده افشانی مربوط می شود. تصور می شود که هورمون های گیاهی در این موضوع تأثیر مهمی دارند.

در این نتایج هیچگونه افزایش توخالی شدن با افزایش مصرف نیتروژن مشاهده نشد. حتی در ارقامی که می دانستند مشکل توخالی شدن دارند. عدم گرده افشانی کافی سبب می شود که هورمون های گیاهی دخیل در توسعه بافت گوشت میوه کاهش یابند.

سایر مطالب:

بیماری پوسیدگی گلگاه
بیماری لکه باکتریای هندوانه
بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه
بیماری آنتراکنوز هندوانه

اقدامات پیشگیرانه

  • استفاده از ارقام متحمل و مقاوم.
  • رعایت تعادل در مصرف کودها بخصوص کود نیتروژن.
  • اجتناب از آبیاری بیش از حد.
  • کاربرد کودهای کلسیم و فسفر.
  • استفاده از گیاهان گرده افشان و زنبورهای گرده افشان به منظور کمک در گرده افشانی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )