عارضه سیاهک آشکار جو

0

سیاهک آشکار جو توسط قارچ Ustilago hordei (Pers.) Lagerh., ایجاد می شود. این بیماری باعث کاهش محصول در واحد سطح شده و یکی از عوامل محدود کننده تولید جو در ایران به شمار می رود. بطور توام در اکثر استان های کشور مانند تهران، اصفهان، زنجان، کردستان، لرستان، ایلام موجب خسارت زیادی می شود.

سیاهک آشکار جو

این بیماری بذر زاد هست و از طریق بذر انتقال می یابد و گسترش بسیاری دارد و جو را در هر منطقه ای که کشت می شود می تواند آلوده سازد. این بیماری با آلوده کردن خوشه ها سبب کاهش محصول می شود. 

بیماری سیاهک آشکار جو

علایم :

سیاهک آشکار معمولاً تا گیاهان به خوشه نروند هیچ نوع علائمی ایجاد نمی کند. بارزترین علائم سیاهک جو خوشه های سیاهک زده است که به جای دانه، حاوی توده ای از تلیوسپورهای قهوه ای یا سیاه می باشد. خوشه های آلوده به سیاهک آشکار حقیقی جو به طور کلی زودتر از خوشه های سالم ظاهر می شوند و تمام قسمت های خوشه بجز محور آن تبدیل به توده اسپور خشک به رنگ زیتونی تا سیاه می گردند.

این توده سیاه رنگ همان تلیوسپورهای قارچ عامل بیماری هستند. این توده در ابتدا بوسیله یک غشاء نازک خاکستری پوشیده شده که پس از مدتی پاره شده و اسپورهای پودری توسط باد در مزرعه منتشر می شوند و از خوشه های آلوده فقط محور اصلی باقی می ماند.

عوامل :

قارچ عامل بیماری Ustilago nuda می باشد که از یک فصل زراعی تا فصل زراعی دیگر را فقط به صورت میسلیوم غیرفعال در جنین بذر می گذراند. وقتی که گیاه تشکیل خوشه می دهد و حتی قبل از آنکه خوشه ظاهر شود، قارچ به سنبله جوان حمله کرده و بیشتر بافت های خوشه به جز محور آن را نابود می کند. بیشتر گیاهان آلوده کمی بلندتر از گیاهان سالم هستند.

کنترل و مبارزه

کنترل ارگانیک

تاکنون روش کنترلی بیلوژیک برای این بیماری معرفی نشده است.

سایر مطالب:

بیماری پاخوره جو

بیماری کوتولگی زرد جو

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. ضدعفونی بذرها با استفاده از قارچکش های سیستمیک مانند کاربوکسین تیرام ۷۵% پودر وتابل، رئال ۲۰% اف-اس، بایتان ۷.۵% پودر وتابل، دیویدند استار ۳۶% اف-اس و کاربندازیم ۶۰% پودر وتابل می توانند در کنترل بیماری سیاهک آشکار حقیقی جو موثر باشند.

مصرف دقیق دز توصیه شده از قارچکش های انتخابی و دقت در انجام صحیح عملیات ضدعفونی بذر لازم و ضروریست.

اقدامات پیشگیرانه

  • استفاده از بذرهای سالم و عاری از بیماری.
  • استفاده از ارقام مقاوم.
  • بازدید منظم مزرعه و حذف بخش های آلوده و یا کل بوته به محض مشاهده علائم بیماری.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )