روش های کنترل و پیشگیری از بیماری برگ سوختگی بادام

0

بیماری برگ سوختگی بادام از جمله بیماریهای مهم درخت بادام است. از علائم ظاهری آن ظاهر شدن برگ و گلهای تازه خارج از فصل است. روی برگ لکه های زرد رنگی می‌افتد و اصطلاحا دچار خزان زود رس میشود.

بیماری برگ سوختگی بادام

این بیماری روی روند عادی رشد و محصول دهی درخت اختلالات زیادی وارد میکند. این بیماری میتواند امکان جذب مواد غذایی در تابستان را از بین ببرد و در نتیجه درخت را ضعیف کند.

از علائم اولیه آن که بعد از ۴۰ تا ۴۵ روز ظاهر میشود، رنگ پریده و زرد شدن روی پهنگ برگ است. رفته رفته بیماری درخت را در برمیگیرد و رنگ برگ ها تیره تر خواهند شد.

بیشتر ممکن است از اوایل خردا تا انتهای آن برای درخت پیش بیاید. برای درمان بیماری حتما برگ های ریخته شده را از زیر درخت جمع آوری کرده و بسوزانید.

اجازه ندهید که دام در باغ بیمار شما چرا کند، چرا که میتواند بیماری را در سراسر باغ منتقل کند.

بیماری برگ سوختگی بادام

علایم بیماری و نحوه خسارت

بیماری لکه آجری علائم خود را به شکل لکه های بدون شکل خاص به رنگ متمایل به زرد نشان می دهد. با پیشرفت بیماری برگ به مرور کلروفیل خود را از دست داده و زرد رنگ یا نارنجی می شود.

در محلی که روی برگ لکه ایجاد شده آن قسمت ها برجسته شده به طوری که قسمت رویی فرورفته می شود.

در اواخر فصل تابستان لکه ها تیره تر شده و به رنگ قهوه ای تبدیل می شود، به مرور خشک شده و می ریزد. ریزش برگ های به شدت آلوده و لکه دار، از تابستان شروع شده و تا اواسط پاییز ادامه می یابد.

فساد پهنـک برگ در نتیجه لکه ها و خزان زودرس برگ های درختان مبتلا به این بیماری، موجب اختلالاتی از نظر عمل کربن گیری (فتوسنتز) که پدیده مهم و حیاتی برای گیاهان است می گردد. کاهش عمل کربن گیـری به طور غیر مسـتقیم در کـاهش میـزان محصول مؤثر واقع می شود.

همچنـین امکـان جـذب و تبـدیل مـواد غذایی را در تابستان برای تشکیل جوانه ها و ذخیره زمسـتانی از آنهـا گرفته می شود. در این شرایط درخت ضعیف شـده و اسـتعداد آن بـرای وقوع سرمازدگی و خسارت سایر عوامل زنده نیز افزایش می یابد.

عامل بیماری و نحوه انتشار

عامل بیماری لکه آجری بادام قارچ Polystigma amygdalinum می باشد. این قارچ بر روی برگ های آلوده ریخته شده روی زمین، در محل های مرطوب و سایه دار زمستان گذرانی می کند.

از اوایل تا اواسط بهار قبل از گلدهی و تا زمان تشکیل میوه در شرایط مرطوب و بارانی، اندام های رویشی قارچ در هوا پخش می شوند و به برگ ها انتقال پیدا کرده و باعث ایجاد آلودگی شروع می شوند.

این بیماری فقط دارای آلودگی اولیه می باشد و در برگ های جوان ۳۰ تا ۴۰ روز بعد از آلودگی علائم بیماری ظاهر می شود.

سایر مطالب:

آشنایی با انواع بیماریهای قارچی درخت بادام

بیماری گیاهی لکه آجری بادام

 کنترل بیماری 

تزریق تنه ای درختان بادام با آنتی بوتیک ها (اکسی تتراسایکلین) حاکی از کاهش علائم بیماری در درختان تیمار شده است، اما پنی سیلین تأثیری در کاهش میزان بیماری نداشته است.

لازم است که تزریق آنتی بیوتیک ها به درخت در دو سال متوالی تکرار شود و زمان مناسب آن در اردیبهشت و شهریور می باشد. برای هر درخت ۷ تا ۱۰ ساله دو گرم ماده مؤثره اکسی تتراسایکلین دامی توصیه می شود.

استفاده از پاکلوبوترازول (از ترکیبات گروه تریازولها) به عنوان یک تنظیم کننده رشد در درختان سبب کاهش اثر بیماری برگ سوختگی بادام شده است.

استفاده از حشره کش های جذبی از گروه ایمیداکلوپرید علیه زنجرک های ناقل برگ سوختگی باکتریایی بادام سبب کنترل بیماری می گردد.

روش های پیشگیری از بیماری برگ سوختگی بادام

  • استفاده از ارقام مقاوم.
  • استفاده از نهال ها و پیوندک های سالم و عاری از بیماری.
  • پرهیز از کشت ارقام حساس به بیماری.
  • قوی نگهداشتن درختان با تغذیه کودی مناسب و آبیاری بهینه.
  • حذف مواد گیاهی آلوده از باغ.
  • از بین بردن تک درخت یا بوته های با علائم مشکوک به بیماری.
  • در درختان ۲ تا ۳ ساله، هرس بخش های آلوده و از بین بردن آن.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )