بیماری گیاهی شانکر باکتریایی مرکبات

0

بیماری گیاهی شانکر باکتریایی مرکبات ، برگ، شاخه و میوه مرکبات را تحت تأثیر قرار داده و باعث ریزش برگ ها و ریزش میوه های نارس می گردد. همه انواع مرکبات تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرند.

بیماری گیاهی شانکر باکتریایی مرکبات

شانکر مرکبات یا Citrus Canker، یکی از مسری ترین بیماری های باکتریایی است که می تواند درختان مرکبات را تحت تاثیر قرار دهد.

در موارد خفیف این بیماری، ضایعات و زخم های زرد رنگی در قسمت های مختلف درخت از جمله میوه به وجود می آید. موارد شدید شانکر مرکبات می تواند آسیب های زیادی مانند ریزش برگ و ریزش میوه ایجاد کند. این عفونت باکتریایی به آسانی توسط ناقل های مختلفی همچون باد، آفات و حتی لباس یا ابزار انسان پخش می شود. به نظر می رسد آب و هوای مرطوب، گسترش بیماری را تسهیل می کند.

بیماری گیاهی شانکر باکتریایی مرکبات

علایم بیماری گیاهی شانکر باکتریایی مرکبات

مهمترین علامت بیماری شانکر مرکبات، وجود صمغ و شانکر روی شاخه و تنه و میوه ها است. بخش های آلوده درگیر فرورفتگی هستند. در بین بیماری های مرکبات، شانکر مرکبات بیشتر در فصل پاییز و زمستان رخ می دهد.

عامل بیماری

عامل تیپ آسیایی شانکر باکتریایی مرکبات Xanthomonas axonopodis pv. citri است که قبه X . campestris pv . citri نامیده می شد. این باکتری میله ای شکل، گرم منفی و دارای یک تاژک قطبی و هوازی اجباری است. پرگنه های آن در محیط کشت زردند. در محیط کشتهای گلوکز دار پرگنه با ترشحات لعابی زیاد همراه است.

انتقال بیماری شانکر باکتریایی

درختان جوان نسبت به درخت‌های مسن حساس‌ترند و شدت بیماری روی آن‌ها بیشتر است. این بیماری با پیوندک، نهال‌های پیوندی و بذری آلوده به نقاط دور دست انتقال می‌یابد، ولی با بذر منتقل نمی‌شود.

سایر مطالب:

بیماری اگزوکورتیس مرکبات

عارضه پفکی شده پوست میوه مرکبات

مبارزه با بیماری گیاهی شانکر باکتریایی مرکبات

  • حتی الامکان با رعایت اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای از ورود بیماری به مناطق سالم ممانعت شود.
  • استفاده از ارقام مقاوم مرکبات در مناطقی که بیماری شایع است
  • غرس درختان بادشکن به منظور جلوگیری از وزش باد
  • بریدن شاخه‌های بیمار، انهدام اندام‌های آلوده قطع شده
  • سمپاشی درختان بهسازی شده با قارچ کش‌های مسی مثل فسفیمکس مس و فسفیمکس ۲۰-۳۰.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )