ترک خوردگی میوه سیب و روش های کنترل آن

0

ترک خوردگی میوه سیب عبارت است از ایجاد شکافهای روی میوه یا تشکیل ترک های به شکل حلقه در قسمت محل اتصال دمگل به میوه هستند.

به همین علت عوامل بیماریزا از این شکافها به راحتی به درون میوه رخنه کرده و علاوه بر کاهش کیفیت موجب افت انبارمانی میوه می شود.

اهمیت و خسارت ترک خوردگی میوه سیب

در اثر ترک خوردن پوست و گوشت میوه خسارت زیادی به محصول وارد می گردد.

میوه هایی که ترک خورده هستند قدرت نگهداری کمی داشته و در سردخانه به دلیل ورود عوامل بیماریزا از جمله قارچهای پنسیلیوم ، آسپرژیلوس و بوتریتیس ازمحل این ترک ها ، عمر انباری آنها شدیداً کاهش می یابد.

ترک خوردگی میوه سیب

علل ترک خوردگی میوه سیب

درهنگام بارندگی ، جذب همزمان آب از طریق پوست میوه و از طریق ریشه ، موجب تورم سریع سلولهای گوشت میوه می شود.

در اثر فشار ایجاد شده ، پوست میوه دچار ترک خوردگی می گردد. ترک خوردگی شدید معمولا زمانی ایجاد میگردد که به دنبال یک دوره خشکی ، بارندگی شدیدی وجود داشته باشد.

علائم ترک خوردگی میوه سیب

ترک خوردگی معمولا در نیمه دوم فصل رشد میوه ایجاد می گردد. میوه هایی که در محیط بیرونی تاج درخت قرار گرفته اند و قند بالایی دارند یا دچار زنگار هستند ، بیشتر دچار ترک خوردگی می شوند.

ترک خوردگی ممکن است محدود به قسمت انتهای دمگل یا در کل سطح میوه ایجاد گردد. ترک خوردگی میوه در محل اتصال دمگل به میوه به صورت دوایر متحد المرکز و در محیط بیرونی میوه به صورت شکافهای طولی مشاهده می گردد.

طول و عمق ترک ها بسته به شدت فشار وارده به پوست میوه متغیر می باشد. این عارضه در ارقام فوجی و گالا معمولا در قسمت محل اتصال دمگل به میوه ایجاد می گردد و در رقم استیمن واینسپ در محیط بیرونی میوه ایجاد میگردد.

سایر موارد:

آفتاب سوختگی سیب درختی و روش های کنترل آن

روشهای کنترل ترک خوردن میوه سیب

جلوگیری از برداشت دیر هنگام میوه که مصادف با بارندگی های پاییزه باشد ، جلوگیری از تنش آبی با آبیاری منظم باغات سیب ، استفاده از مالچ روی سطح خاک برای جلوگیری از خشک شدن سریع خاک و ایجاد تنش آبی در گیاه و محلولپاشی با کلسیم می توانند درکاهش عارضه موثر باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )