همه چیز در مورد عارضه سفیدک داخلی ذرت

0

عارضه سفیدک داخلی ذرت مختص به اوایل فصل بوده و عامل آن Sclerospora graminicola است. در گیاهچه‌های تازه روییده لکه‌های برگی طولی کوچک به رنگ زرد تا خاکستری ظاهر می‌شود. روی این لکه‌ها معمولاً بار قارچ به رنگ سفید تا خاکستری قابل‌مشاهده است.

عارضه سفیدک داخلی ذرت

در اثر این بیماری گیاهان آلوده دچار کمبود رشد شده و نسبت به ذرت‌های سالم کوتاه‌تر می‌مانند. در این بیماری فاصله میان گره‌ها کم و ظاهر ذرت‌ها پرپشت‌تر می‌شود.

شروع چرخه این بیماری از اسپورهایی است که زمستان را در خاک و یا در بقایای ذرت گذرانده‌اند اما سیکل‌های بعدی بیماری توسط اسپورهای پراکنده شده توسط هوا اتفاق می‌افتد.

عارضه سفیدک داخلی ذرت

در حال حاضر سفیدک داخلی ذرت ( سفیدک دروغی ذرت ) از گسترش زیادی در کشور برخوردار نیست و خسارت اقتصادی چندانی به ذرت وارد نمیکند.

سفیدک داخلی ذرت در مناطقی از رشت و نیز منطقه چناران مشهد گزارش شده است.

عامل عارضه سفیدک داخلی ذرت

عامل عمده بیماری قارچ Sclerophthora macrospora است. حداقل ۹ گونه قارچی متعلق به سه جنس Peronosclerospora، Sclerophthora و Sclerospora در ذرت ایجاد بیماری میکند. دو گونه Sclerophthora macrospora و Sclerospora graminicola در بیشتر نواحی ذرت خیز دنیا وجود دارند اما خسارت اغلب شدید نیست.

علایم بیماری سفیدک داخلی ذرت

علایم این بیماری شامل رگه های کلروتیک، ابلقی شدن، کوتولگی، بدشکلی خوشه ها و تاسل ها و پنجه زنی زیاد می باشد. معمولا پنجه زنی زیاد (۶ تا ۱۰ پنجه در هر گیاه)، تاخوردگی و خمیدگی برگهای بالایی در ابتدای بیماری مشاهده می شود. مشخص ترین علایم بیماری، شاخ و برگی شدن کامل یا بخشی از تاسل است که با ادامه این روند تاسل شبیه ساختار برگ مانند می شود.

برگهای گیاهانی که به شدت آلوده شده اند اغلب باریک، نوارمانند و چرمی هستند. کاهش رشد و نوارهای کلروتیک روی برگها از جمله سایر علایم شایع بیماری است.

کوتولگی شدید و بد شکلی بوته ها، پیچیدگی، لوله شدن، ضخیم، ناهموار و چرمی شدن و بالاخره کمرنگ و مات شدن برگها را ایجاد می کند. رگبرگها کمی متورم شده و اغلب در امتداد آنها یک نوار کلروتیک مشاهده می شود.

کنترل بیماری سفیدک داخلی ذرت

کنترل ارگانیک

تاکنون روش کنترلی بیولوژیک موثر برای این بیماری معرفی نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک (در صورت وجود) را همیشه در نظر داشته باشید. سموم متعددی از جمله متالاکسیل، کلروتالونیل، ازوکسی استروبین، متالاکسیل + مانکوزب، مانب، دکسون، دیتان ام-۴۵ و مفنوکسام برای کنترل بیماری سفیدک داخلی ذرت در بازار موجود هستند. کنترل این بیماری قارچی به طور بالقوه می تواند با تیمار بذر با مفنوکسام یا متالاکسیل انجام شود.

سایر مطالب:

آفت کرم برگخوار کارادرینا ذرت ، علایم و نحوه خسارت آن

بیماری های مهم ذرت و مبارزه با آن ها

اقدامات پیشگیرانه

  • استفاده از واریته های مقاوم به بیماری.
  • خشک کردن بذر ذرت ها تا رطوبت کمتر از ۱۴ درصد به منظور جلوگیری از انتقال بیماری.
  • گیاهان آلوده بایستی سوزانده و یا دفن شوند.
  • اجرای تناوب با گیاهان غیرمیزبان به مدت حداقل ۳ سال.
  • ضدعفونی و تمیز کردن ادوات و تجهیزات و لباس کارگران در مزارع آلوده به بیماری.
  • اجتناب از ورود تجهیزات به مزارع آلوده.
  • حذف علف های هرز و میزبان های جایگزین در درون و اطراف مزرعه.
  • اجتناب از انتقال بذرهای آلوده به بیماری به مناطق دیگر.
  • زهکشی مناسب زمین و پرهیز از کشت در مناطق کم ارتفاع مرطوب.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )