آفت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

0

آفت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت با نام Mythimna loreyi از دیگر آفات مهم ذرت بوده که در مناطق خوزستان، گیلان، مازندران، مرکزی بیشتر گزارش شده است.

آفت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

این آفت علاوه بر ذرت میزبانان دیگری مانند برنج، گندم، جو، ارزن، یولاف، نیشکر، نخود، لوبیا، شبدر، چغندر، کتان، سویا و … نیز دارد و باعث خسارت بر روی آنها می شود.

حشره بالغ برگ خوار تک نقطه ای پروانه ای به رنگ قهوه ای خاکستری یا زرد خاکستری، تخم ها در این آفت به رنگ زرد مایل به سبز کم رنگ، لاروها زیتونی تیره و شفیره به رنگ قهوه ای تیره می باشد.

آفت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

مناطق انتشار آفت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

در ایران این آفت برای اولین بار توسط فرحبخش (۱۳۴۰) با نام مترادف Leucania loreyi روی ذرت خوشه ای از خوزستان گزارش شده است. برومند (۱۳۴۲) گونه M. unipuncta را با نام مترادف Cirphis unipuncta از شالیزارهای گیلان گزارش نموده است.

جنس Mythimna با نامهای مترادف Psudaletia Sidertis در منابع ذکر شده است . علاوه بر مناطق یاد شده، این آفت از استانهای فارس، هرمزگان، ایلام، گلستان، مازندران و مرکزی نیز گزارش شده است .

مشخصات ظاهری کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

شب پرکهای بالغ:

رنگ بدن قهوه ای خاکستری یا زرد خاکستری است. بالهای رویی به رنگ خاکستری مایل به زرد تا قهوه ای روشن بوده و یک لکه کوچک سفید رنگ کاملا مشخص در وسط آنها می باشد.

طول بدن شبپرکهای بالغ نر و ماده به ترتیب ۱۳ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۷.۵ میلیمتر بوده و عرض بدن در شبپرکهای ماده بین ۴۲-۳۸ میلیمتر و در نرها بین ۳۵-۳۳ میلیمتر میباشد. شاحکها نخی است .

تخم:

تخمها کروی و به رنگ زرد متمایل به سبز کمرنگ و قطر ۰.۶ تا ۰.۷ میلیمتر میباشند.

لارو:

اغلب به رنگ زیتونی تیره ولی به رنگهای مختلف از سیاه تا سبز مایل به زرد دیده میشود. طول لاروهای این آفت پس از رشد کامل به ۳۴ تا ۳۶ میلیمتر میرسد .

شفیره:

شفیره برگخوار تک نقطه ای Mythimna loreyi از نوع نیمه آزاد، به رنگ قهوه ای تیره به طول ۱۶ تا ۱۸ میلیمتر که در انتهای آن ۶ خار دیده میشود که ۲ خار بلند و درشت با نوک راست بوده و ۴ خار دیگر ظریف، کوچک، خمیده و عصایی شکل دیده میشود.

شما میتوانید برای استعلام قیمت و سفارش انواع بذر ذرت از طریق فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر اقدام نمایید.

نحوه خسارت کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

لاروهای برگ خوار تک نقطه ای در طول شب فعال بوده و ابتدا از لبه های برگ ذرت شروع به تغذیه کرده و با ادامه روند خسارت به پهنک حمله کرده و تمام برگ را از بین می برند.

در حالت شدید خسارت برگ ها از بین رفته و مزرعه شبیه نی زار دیده می شود.

سایر مطالب:

همه چیز در مورد عارضه سفیدک داخلی ذرت

آفت کرم برگخوار کارادرینا ذرت ، علایم و نحوه خسارت آن

روشهای کنترل کرم برگخوار تک نقطه ای ذرت

استفاده از تله های فرمونی برای ردیابی جمعیت و تعیین زمان کنترل توصیه میشود. از آنجایی که میزبان اولیه Mythimna loreyi سوروف است، این آفت در مزارعی که تراکم سوروف زیاد است، خسارت زیادی وارد میکند. بر این اساس کنترل این علف هرز در کنترل این آفت موثر است .

کنترل بیولوژیک

ربیعی و همکاران (۱۳۷۲) چهارگونه مگس از خانواده Tachinidae را به عنوان پارازیتوئیدهای لارو Mythimna loreyi در خوزستان گزارش کرده اند.

بر اساس بررسیهای مزرعه ای در ارومیه ۹ گونه حشره مفید از راسته های دوبالان، بال غشائیان و ناجوربالان به عنوان دشمنان طبیعی آفت یاد شده معرفی شده است.

برخی از دشمنان طبیعی شناسایی شده روی این آفت شامل موارد زیر هستند:

  1. زنبور اکتوپارازیت (Euplectrus bicolor Swederus (Hymenoptera: Eulophidae
  2. سن شکارگر (Anthocoris nemorum L(Hymenoptera: Anthocoridae
  3. مگس پارازیت لارو و شفیره (Tachina nr.nupta Rodani (Diptera: Tachinidae
  4. مگس Linnaemyia Vulpina Fall از خانواده Tachinidae به عنوان فعالترین پارازیتوئید لارو loreyi در فارس گزارش شده است که فعالیت آن به خصوص در ماههای مرداد، شهریور و مهر نقش مهمی در کاهش جمعیت انتقالی برگخوار ذرت از سالی به سال دیگر دارد.

کنترل شیمیایی

برای کنترل شیمیایی این آفت با نظر کارشناسان حفظ نباتات و با مشاهده آثار خسارت میتوان از فوزالن EC35% به میزان ۳ لیتر در هکتار استفاده کرد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )