دمای مناسب برای پرورش گوجه فرنگی و تولید بهینه

0

به طور کلی دمای مناسب پرورش گوجه فرنگی در تمام مراحل پرورش گوجه فرنگی، در روز  ۲۴ درجه ، و در شب  ۱۸ درجه  می باشد.

دمای مناسب پرورش گوجه فرنگی

گوجه فرنگی از ابتدای جوانه زدن تا برداشت آن به دماهای مختلفی در طول روز و شب نیاز دارد. شایان ذکر است که ریشه این گیاه به دماهای بیش از حد سرد و یا گرم بسیار حساس و آسیب پذیر می باشد. از این رو میزان گرمای مورد نیاز این گیاه باید در حد مطلوب و مورد نیاز آن باشد.

به هنگام کاشت و جوانه زنی ، بوته گوجه فرنگی نیاز به گرمایی در حدود ۲۹ درجه سانتی گراد در روز و ۱۷ درجه سانتی گراد در شب دارد. لازم به ذکر است که میزان گرما در طول نوردهی و یا روز بیشتر از میزان آن در شب می باشد. بعد از جوانه زدن و در دوره نسا، ایده آل ترین دما در طول روز ، ۲۴ و در طول شب ۲۰ درجه است.

دمای مناسب پرورش گوجه فرنگی

دمای مناسب پرورش گوجه فرنگی

دمای مناسب جوانه زنی گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای جوانه زنی گوجه فرنگی: ۱۵ درجه تا ۳۰ درجه
دمای مناسب برای جوانه زنی گوجه فرنگی:  ۲۴ درجه تا ۳۰ درجه
دمای ایده آل برای جوانه زنی گوجه فرنگی: ۳۰ درجه

در شب:
دمای حداقلی برای نشاء گوجه فرنگی: – درجه تا – درجه
دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی:  – درجه تا – درجه
دمای ایده آل برای نشاء گوجه فرنگی: – درجه تا – درجه

دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای نشاء گوجه فرنگی: ۱۸ درجه تا ۲۴ درجه
دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی:  ۲۱ درجه تا ۲۴ درجه
دمای ایده آل برای نشاء گوجه فرنگی: ۲۴ درجه

در شب:
دمای حداقلی برای نشاء گوجه فرنگی: ۱۵ درجه تا ۱۸ درجه
دمای مناسب برای نشاء گوجه فرنگی:  – درجه تا – درجه
دمای ایده آل برای نشاء گوجه فرنگی: ۱۸ درجه

سایر مطالب:

هرس کردن گوجه فرنگی ومزیت های آن

دمای مناسب برای رشد گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای رشد گوجه فرنگی: ۱۲ درجه تا ۳۲ درجه
دمای مناسب برای رشد گوجه فرنگی:  ۱۶ درجه تا ۲۸ درجه
دمای ایده آل برای رشد گوجه فرنگی: ۲۰ درجه تا ۲۴ درجه

در شب:
دمای حداقلی برای رشد گوجه فرنگی: ۱۰ درجه تا ۲۴ درجه
دمای مناسب برای رشد گوجه فرنگی:  ۱۳ درجه تا ۲۱ درجه
دمای ایده آل برای رشد گوجه فرنگی: ۱۶ درجه تا ۱۸ درجه

دمای مناسب برای تلقیح گوجه فرنگی

در روز:
دمای حداقلی برای تلقیح گوجه فرنگی: ۱۵ درجه تا ۳۰ درجه
دمای مناسب برای تلقیح گوجه فرنگی:  ۱۸ درجه تا ۲۷ درجه
دمای ایده آل برای تلقیح گوجه فرنگی: ۲۰ درجه تا ۲۵ درجه

در شب:
دمای حداقلی برای تلقیح گوجه فرنگی: ۱۳ درجه تا – درجه
دمای مناسب برای تلقیح گوجه فرنگی:  – درجه تا – درجه
دمای ایده آل برای تلقیح گوجه فرنگی: – درجه تا – درجه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )