علل کمبود روی در خاک ها

0

علل کمبود روی در خاک ها و گیاهان میتواند ناشی از آهکی بودن خاک باشد که سبب محدودیت عنصر روی در گیاهان می شود. از سوی دیگر زمانی که مواد آلی موجود در خاک کم باشد نیز چنین اتفاقی رخ می دهد. بارها دیده شده که مصرف بی رویه کودهای فسفاته سبب کمبود روی در گیاهان می شود.یکی از کمبودهایی که در گندم هایی که برداشت می شود وجود دارد ناشی از کمبود روی است.

علل کمبود روی(Zn) درخاک های مناطق دیم :

به دلیل آهکی بودن و وجود کربنات های کلسیم و منیزیم ، عنصر روی جذب سطحی این کربنات ها شده و از دسترس گیاه خارج می شود. چون PH این خاک ها تا حدی قلیایی بوده تحرک و قابلیت جذب آن نیز بسیار پایین می باشد . از طرفی وجود کربنات ها درآب های مناطق دیم مانع تحرک وجابجایی عنصر روی می شوند .

علل کمبود روی

مهمترین علل کمبود روی

رفتار روی در خاکها :

چـند عـامل در خـاک بـر قـابـلیـت جـذب روی بوسیـله گیـاه اثـر دارنـد :

PH ، مقدارفسفر ، مقدارماده آلی و جذب سطحی بوسیله رسها.

۱) PH  خاک :

در خاکهای اسیدی ، روی برای گیاهان قابل جذب تر است تا خاکهای قلیایی.

کمبود روی به هیچ وجه در خاکهای قلیایی رخ نمی دهد ، اما جذب آن بوسیله گیاه نشان داده است که قابلیت جذب آن تابعی از قدرت اسیدی خاک است. حداکثر جذب روی ، چه بومی خاک و چه اضافه شده به خاک در  پایین ترین PH  ها می باشد. بنا به  قاعده ای کلی بیشتر کمبودهای روی ناشی از  PH در محدوده ۶-۸ اتفاق می افتد.

۲ ) مقدار فسفر خاک :

درخاکها ی غنی از فسفات اغلب کمبود روی مشاهده شده است بعضی از مطالعات انجام شده  درروی در محیط کشت نشان می دهدکه در PH بین ۵/۶ – ۵/۸  جذب روی بوسیله گیاه با افزایش میزان فسفر درمحیط ریشه کاهش می یابد .

۳ ) آنتا گونیسمی ( Antagonism  ):

 قابلیت جذب روی با مصرف زیاد فسفر کاهش می یابد و گفته می شود که روی در داخل گیاه با فسفر حالت آنتاگونیسمی ( اثر متقابل منفی ) دارد . با نمونه برداری های مکرر از مزارع  مشخص می شود که میزان فسفر دربیشتر زمینهای زراعی زیاد می شود و این نتیجه استفاده مداوم و زیاد نسبت به استانداردها ( ۲ برابر بیشتر ) از کودهای فسفره می باشد .

اثر متقابل  Zn-p  در چندین گونه گیاهی مشاهده شده است . اگر خاک دچار کمبود خفیف یکی از این دو عنصر باشد دادن یکی به خاک سبب کمبود دیگری می گردد و این وضع را معمولا” می توان بادادن هر ۲ عنصر به خاک اصلاح کرد .

۴ )  ماده آلی خاک :

درخاک هایی که ماده آلی آنها بویژه ماده آلی حاصل از تیمار با کود حیوانی زیاد است کمبود روی مشاهده می شود.

 ۵) جذب سطحی بوسیله کانی های رس :

روی بوسیله کانیهای مختلف رس و کربنات های کلسیم و منیزیم جذب سطحی می شود.

 نگهداری روی بوسیله خاک ها با سایر کاتیون ها دارای رابطه زیر است :

H>Zn>Ca >Mg>K

کمبود روی معمولا” در خاک های آهکی مشاهده می شود و آهک دهی به  خاک های اسیدی ، گیاهان را دچار کمبود روی می کند .

بنابراین واکنشهای جذب سطحی می توانند روی قابل جذب را تا حد کمبود کاهش دهند .

شما میتوانید برای استعلام قیمت و سفارش انواع کود از طریق فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر و آفتاب اقدام نمایید.

نشانه های کمبود روی :

این عنصر درتشکیل هورمون های گیاهی نقش عمده ای داشته و اگر گیاه دچار کمبود این عنصر شود ، نوارهای موازی زرد رنگ در اطراف رگبرگ میانی مشاهده خواهد شد.

با نقصان روی نمو و تولید هیدرات کربن کاهش می یابد.

کودهای حاوی ریز مغزی روی :

از رایج ترین کودهای روی ، می توان سولفات روی با خلوص ۲۳% و اکسید روی ۷۸% را نام برد.

سایر مطالب:

چگونگی تشخیص کمبود روی در گیاهان

کود سولفات روی و نقش آن در کشاورزی

طرز مصرف کودهای حاوی روی :

این کودها می توانند به صورت مصرف خاکی ( اختلاط با خاک درموقع کشت ) و یا محلول پاشی به میزان ۲ در هزار ( در مورد سولفات ها) روی برگ ها مصرف شوند .

دادن ترکیبات مختلف روی به خاک رایج ترین راه رفع کمبود های این عنصر است . برگپاشی ترکیبات روی درمحلول های آبی نیز موفقیت آمیز بوده است گرچه این روش را به طور کلی باید موقتی و برای موارد حاد درنظر گرفت .

بطور کلی برای تولید ۵/۱ تا ۲ تن محصول دانه گندم درهر هکتار مصرف ۱۰kg   روی از منبع سولفات روی به همراه سایر کودهای از ته و فسفره به صورت خاکی درموقع کشت و درشروع فصل زراعی توصیه می شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )