همه چیز در مورد گیاه گل محمدی

1

گیاه گل محمدی گیاهی از خانواده رز است. رزها خانواده بزرگی از گیاهان گلدار هستند و تاکنون بیش از ۲۰ هزار گونه از آنها شناسایی شده اند. مهمترین زیر شاخه های خانواده گل محمدی عبارتند از : گل نسترن ، گل فرانسوی ، گل چای ، گل سرخ ایرانی ، گل سرخ بنگال و گل سرخ مینیاتوری .

مشخصات ظاهری گیاه گل محمدی

شاخه های گل محمدی استوانه و دارای تیغ های ریز ، پهن و قلابی شکل می باشد. برگها مرکب دندانه دار با رگبرگهای برجسته است. روی برگ ها صاف ، براق و حالت چرم مانند است. هر برگ دارای ۸ – ۴ برگچه می باشد برگچه ها بیضی شکل ، نوک تیز . به طول حدودی ۴ سانتی متر هستند.

گل های این گیاه صورتی و یا سرخ رنگ هستند. همچنین گل ها دارای ۵ کاسبرگها با زائده هایی در لبه می باشد.

گل دهی گیاه گل محمدی از اوائل اردیبهشت شروع شده و تا اواخر تیر ماه ادامه دارد. گل ها بعد از چند روز خشک شده و از بین می روند پس در این مدت باید نسبت به چیدن آنها اقدام شود.

گیاه گل محمدی

خاک مناسب کاشت گیاه گل محمدی

گل محمدی گیاه مقاومی بوده و در بیشتر مناطق آب و هوایی قابل کشت است. این گیاه را در اکثر خاکها می توان کاشت حتی کاشت این گیاه در زمین های رسی سنگین و در کوهپایه های سنگلاخی و فقیر نیز امکانپذیر است.

گل محمدی را در اکثر خاک ها می توان کاشت ولی بهترین خاک برای کاشت گل محمدی خاک لومی با زه کشی مناسب و اسیدیته بین ۶/۵ تا ۷/۵ است. گل محمــدى شــورى ۵ دسـى زیمنـس بـر متـر را تحمـل مى کنـد ولی با افزایش میزان شوری عملکرد گیاه کاهش پیدا می کند.

کاشت گل محمدی

روش های مختلفی برای کاشت و تکثیر گل محمدی وجود دارد از جمله قلمه زدن ، پاجوش ، خوابانیدن و پیوند زدن ، مهمترین روش تکثیر در ایران استفاده از قلمه و پاجوش های ریشه دار است.

استفاده از قلمه برای کاشت گل محمدی

یکی از ساده ترین و در عین حال کارآمدترین روش های کاشت گل محمدی استفاده از قلمه است زیرا می توان از هر گیاه تعداد زیادی قلمه تهیه کرد. بهترین زمان برای قلمه گیری فصل پاییز و یا اوایل اسفند است. در این زمان باید قلمه ها نیمه خشبی به طول ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر و به قطر ۱ سانتی متر از گیاه مادری جدا کرده و در بستر خاک کاشت.

برای ریشه زایی بهتر می توان قلمه را را به مدت ۱۵ ثانیه در محلول ریشه زایی قرار داد. بستر کشت باید مخلوطی از ماسه و خاک باغچه باشد. بهتر است قلمه ها به اندازه ۱۰ سانتی متر در خاک فرو رود و خاک اطراف آن کاملا فشرده شود. پس از کاشت باید قلمه ها را آبیاری کرد.

قلمه ها در صورت آبیاری و نگهداری مناسب حدود دو ماه بعد ریشه دار می شوند. بهتر است قلمه ها را به مدت ۱ سال در گلدانهای پلاستیکی نگهداری کرد سپس در سال بعد در زمان مناسب در زمین اصلی کاشته شود.

استفاده از پاجوش برای کاشت گل محمدی

در شرایط رطوبت مناسب گل محمدی پاجوش های زیادی تولید می کند. ( حدود ۴۰ پاجوش در هر گیاه ) از سال چهارم می توان پاجوش ها را از پایه مادری جدا کرده و از آن برای تکثیر استفاده کرد. جدا کردن و کاشت پاجوش ها به دو صورت کشت پاییزه و کشت بهاره امکانپذیر است.

پیوند زدن گل محمدی

یکی دیگر از روش های تکثیر گل محمدی استفاده از پیوند است. از پیوندهای نیمانیم ، اسکنه برای پیوند زدن گل محمدی می توان استفاده کرد.

یکی از روش های کاشت و تکثیر گل محمدی استفاده از پیوند ریشه است از پیوند ریشه بیشتر برای ازدیاد گونه های گل سرخ پاکوتاه استفاده می شود. زمان مناسب پیوند ریشه فصل پائیز یا اواخر زمستان است. بهترین پایه برای این نوع پیوند نسترن های کوهی است. این گونه گل را می توان به وسیله بذر یا با بوسیله قلمه از گیاهان کوهی تکثیر کرد.

برای تهیه و آماده سازی پیوندک باید اواخر شهریور تا اواسط مهرماه شاخه ها را از گیاه مادری جدا کرده و پس از حذف برگهای اضافی شاخه ها ، آنها را در جعبه هایی پر شده از شن کنار یکدیگر قرار داده و سپس بر روی شاخه ها لایه نازکی از شن ریخته و مقداری کود بر روی آنها می پاشند.

فاصله مناسب کاشت گل محمدی

فاصله مناسب کاشت گل محمدی به شـرایط آب و هوای منطقه ، ارتفاع از سطح دریا ، شرایط خاک ، میزان آب در دسترس ، میزان بارندگی سالیانه و اسـتفاده از ماشـین آلات کشـاورزى بستگی دارد.

پس فاصله مناسب کاشت گل محمدی بین ۲/۵ تا ۳ متر می باشد.

نحوه آبیاری گل محمدی

گل محمدی نسبت به شرایط کم آبی مقاومت خوبی از خود نشان می دهد. نیـاز آبـى گل محمـدى بـه آب در مراحـل مختلـف رشـد و در سـالهاى مختلـف متفـاوت است به طوری که در سـال اول رشـد بـه آب کافـی بـا فاصله یک هفته ای نیـاز دارد. آبیاری گل محمدی از اوایل اسفند شروع‌ شده و تا اواسط فصل پاییز ادامه پیدا می‌کند.

حسـاس تریـن مرحلـه رشد گیاه زمان غنچـه دهی مـى باشـد کـه این موقع بیشترین نیاز گل محمدی به آب است. معمولا در این زمان هر ۷ روز یکبار گیاهان را آبیاری می کنند. بعد از پایین مرحله گلدهی نیاز آبی گیاه کاهش پیدا می کند. در این شرایط در صورت کمبود آب می توان گیاه را هر ۱۰ الی ۱۵ روز یکبار آبیاری کرد.

کوددهی گل محمدی

گل محمدی در صورت مناسب بودن شرایط خاک به کوددهی زیادی نیاز ندارد. همانطور که گفته شد قبل از کاشت نهال گل محمدی برای افزایش حاصلخیزی خاک حدود ۳۰ تن کود دامی کاملا پوسیده به خاک اضافه می کنند. در سالهای بعد نیز در حدود ۶ تن در هکتار به صورت سالیانه یا ۳۵ – ۲۵ تن هر ۵ – ۴ سال یکبار کود دامی را به خاک اطراف گیاهان اضافه می کنند.

اضافه کردن ۲۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره قبل و بعد از برداشت گل ها و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفات در فصل پاییز به رشد بهتر و گل دهی بیشتر گیاه گل محمدی کمک می کند.

سایر مطالب:

روش کاشت، پرورش و برداشت گل محمدی

هرس گل محمدی

با هرس به موقع و مناسب گل محمدی از اهمیت بالای برخوردار است. هرس بــا ایجــاد تعادل در رشــد گیــاه آن را تشــویق بــه تولیــد گل می کند.

با استفاده از هرس علاوه بر از بین بردن شاخه های خشک شده ، آسیب دیده و بیمار می توان نور مناسب را به درون تاج درخت هدایت کرد.

در گل محمدی جوانـه هـای گل عموما بـر روی شـاخه هـای همـان سـال شروع به رشد می کنند. بنابرایـن شـاخه های کـه قبلا گل داده اند دیگـر قادر به گل دهی نخواهـند بـود و شـاخه هـای جوانی کـه تازه شروع به رشد کرده باشند گل هـای تـازه به وجود می آورند.


برداشت گیاه گل محمدی

زمان شروع غنچه دهی گل محمدی معمولا در فروردین ماه است غنچه ها پس از چند هفته رشد به گل های بالغ تبدیل شده و آماده چیدن هستند. اوج زمان گل دهـى هفتـه دوم می باشد. زمان برداشت گل محمدی از اواسط اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد است. بعد از کاشت گل محمدی در زمان برداشت هرچه رنگ گلبرگها سرخ تر باشد برای گلاب گیری مناسب ترند.

با توجه به کوتاه بودن عمر گل ها زمان مناسب جمع آوری و برداشت آنها اهمیت زیادی دارد. گل های باز شده باید هرچه سریعتر برداشت شوند در غیر این صورت گل ها پژمرده شده و از میزان اسانس آن کاسته می شود. بهترین زمان برداشت گل ها اوایل صبح قبل از گرم شدن هوا می باشد.

قسمت برداشت شده شامل گلبرگ ها ، نهنج و قسمتی از دمبرگ می باشد. یک کارگر روزانه به طور متوسط می تواند حدود ۲۵ کیلوگرم گل برداشت کند. متوسط برداشت گل در حدود ۴ – ۳ تن در هکتار است. پس از چیدن گل ها آنها را باید در مکان خنک نگهداری کرد و سپس بلافاصله اقدام به گرفتن اسانس کرد.

1 نظر
  1. Omentnha می گوید

    اینقدر هم که گل تولید میشود و سال به سال به ان اضافه میگردد گلاب گرانتر عطر گرانتر …نتیجه اینکه فرقی نمیکنه تولید آن .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )