اختلالات فیزیولوژیک در خیار

0

اختلالات فیزیولوژیک در خیار ، در اثر تنش های محیطی مانند سرما و گرما و رطوبت زیاد خاک در اثر آبیاری بی رویه و تهویه نامناسب و سطح بالای نمک خاک بوجود می آیند. این عوارض به گیاه صدمه می زنند و از کیفیت و کمیت محصول می کاهند. 

اختلالات فیزیولوژیک در خیار

خیار با نام علمی (Cucumis sativus) که به صورت نارس مورد مصرف خوراکی قرار می گیرد، به طور کلی دسته ای از بیماری ها با عنوان بیماری های فیزیولوژیک که باعث کاهش کیفیت وکمیت محصول بوته خیار شده و هر ساله خسارت های اقتصادی فراوان را در بر خواهد داشت. در این مقاله به بررسی بیماری های فیزیولوژیک خیار و ارائه راه حل هایی برای پیشگیری از آن پرداخته خواهد شد.

اختلالات فیزیولوژیک در خیار

مهمترین عوارض اختلالات فیزیولوژیک در خیار

به طور کلی هفت اختلال فیزیولوژیکی مهم بوته خیار درکشت های گلخانه ای و کشت های واقع در زمین باز عبارت است از:

سوختگی گلگاه بوته خیار (Blossom end root):

عدم تعادل در میزان رطوبت به دلیل تنظیم نبودن رطوبت و دور آبیاری در گلخانه از انتقال عنصر کلسیم جلوگیری نموده و باعث از بین رفتن قسمت گلگاه خیار می شود.

نشانه های این بیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • از بین رفتن و پوسیدگی قسمت گلگاه میوه
 • بروز لکه های خاکستری رنگ در اثر فعالیت قارچ بر روی ناحیه پوسیدگی گلگاه
 • از بین رفتن میوه های تازه تشکیل شده

راه حل های پیشگیری کننده از بیماری فیزیولوژیکی:

 • نوسانات رطوبتی در گیاه
 • عدم برنامه ریزی در دور آبیاری
 • عدم انتقال عنصر کلسیم

عدم تنظیم آبیاری:

از جمله بیماری فیزیولوژیکی موجود در بوته خیار که به میزان قابل توجهی از بازار پسندی میوه می کاهد و باعث از بین رفتن بخش بزرگی از محصول تولید شده می شود.

نشانه های این بیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • تغییر رنگ میوه خیار از سبز به رنگ زرد
 • از بین رفتن سیستم ریشه ای
 • پژمرده شدن گیاه
 • و در نهایت منجر به مرگ گیاه خواهد شد.

ارائه راه حل های پیشگیری کننده از این بیماری فیزیولوژیکی:

 • تنظیم دقیق دور آبیاری

آفتاب سوختگی میوه خیار(Sunscald):

این عارضه بیشتر در کشت های گلخانه‌ای در روزهای تابستان در اثر افزایش بیش از حد دمای بهینه کشت خیار ایجاد می شود.

نشانه های اینبیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • سوختگی در قسمت های مختلف گیاه و ایجاد رنگ سفید در قسمت سوختگی
 • پژمردگی در بافت های گیاهی
 • از بین رفتن برگ ها به ویژه برگ های پایینی بوته

ارائه راه حل های پیشگیری کننده از این بیماری فیزیولوژیکی:

 • برنامه ریزی منظم و کنترل دقیق دما
 • حفظ دمای تعادل رشد بوته خیار بین ۲۴ تا ۲۷ درجه سانتیگراد

سرمازدگی بوته خیار:

به طور کلی میوه های سرما دیده خیار از زیبایی ظاهری و بازارپسندی برخوردار نبوده و شکل ظاهری آن تغییر یافته است.

نشانه های این بیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • ظهور خطوط نازک بر روی پوست میوه
 • پژمردگی در بافت های مختلف گیاه

ارائه راه حل های پیشگیری کننده از این بیماری فیزیولوژیکی:

 • حفظ دمای گلخانه در سطح بهینه برای رشد بوته خیار

تلخی میوه خیار:

یکی از بیماری های فیزیولوژیکی که بشدت از میزان بازارپسندی میوه خیار می‌کاهد. نشانه های این بیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • نوسانات دمایی و افزایش ناگهانی دما
 • رطوبت بیش از حد بستر کشت
 • هرس تند و شدید بوته خیار

ارائه راه حل های پیشگیری کننده از این بیماری فیزیولوژیکی:

 • رکشت در محیط مناسب با حداقل نوسانات دمایی
 • حفظ دمای استاندارد رشد
 • تنظیم تغذیه و مصرف کود

سایر مطالب:

بیماری لکه‌ی زاویه‌ای برگ صیفی‌جات ،آشنایی با علایم و مبارزه…

کج شدن ظاهری میوه خیار:

بیماری که به میزان قابل توجه ای از زیبایی ظاهری میوه می کاهد.

نشانه های این بیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • نوسانات حرارتی
 • کمبود عنصر غذایی پتاسیم
 • نوسانات رطوبتی

ارائه راه حل های پیشگیری کننده از این بیماری فیزیولوژیکی:

 • تنظیم برنامه غذایی
 • تنظیم حرارت و رطوبت محیط

شوری در میوه خیار:

عارضه ای که باعث افت کیفیت بافت میوه می شود.

نشانه های این بیماری فیزیولوژیکی عبارت است از:

 • کاهش رشد و نمو گیاه
 • کوچک ماندن آن میوه
 • عدم واکنش گیاه به تغذیه
 • ایجاد سوختگی در حاشیه برگ های گیاهارائه راه حل های پیشگیری کننده از این بیماری فیزیولوژیکی:
 • خوداری از مصرف کود هایی با نمک فراوان
 • تهیه آزمایش خاک در چندین مرحله از رشد گیاه برای چک کردن میزان سمیت خاک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )